Prima pagină   »  Membri   »  Membrii CNPM » Societatea pe Acţiuni “TUTUN–CTC ”
Societatea pe Acţiuni “TUTUN–CTC ”
   
2554 Accesări  

Ala Sârbu
director general

Аdresa: MD-2023, mun. Chişinău, str. Ismail, 116

Тelefon: (373-22) 570803, 570869, 570800

Fax: (373-22) 273408, 278601

E-mail: info@tutun-ctc.md, marketing@tutun-ctc.md

www.tutun-ctc.md


Combinatul de Tutun din Chişinău (actualmente Societatea pe Acţiuni "TUTUN-CTC") a fost înfiinţat în anul 1924 - prima întreprindere în domeniul industriei tutunului din Basarabia.

După al II-lea război mondial aceasta a fost înlocuită de întreprinderea cu două direcţii de activitate: producerea tutunului fermentat şi secţia de fabricare a ţigaretelor. În anul 1945 s-au produs 193 tone tutun fermentat şi cca. 2 mln. de ţigări.

După 20 ani, în anul 1966, s-a dat în exploatare fabrica de fermentare cu capacitatea de producere de 10 mii tone pe an, iar încă peste 10 ani - producerea de ţigarete, care, după lucrările de reconstrucţie şi construcţia noii secţii, a ajuns la o capacitate de 9 mlrd. ţigarete.

În anii 70-80 întreprinderea a intrat în numărul celor mai productive întreprinderi din industria tutunului a fostei Uniuni Sovietice şi a Europei de Est.

În scopul prelucrării tutunurilor de tip american (Virginia şi Burley) în anul 1981 Fabrica de fermentare a fost înzestrată cu o linie tehnologică "Hauni" de stripsare şi prelucrare redraing a tutunului macrofolio.

În anul 1999 a fost procurată, montată şi dată în exploatare o linie extra modernă de fabricare a ţigaretelor de cea mai înaltă calitate.

În anul 2005 a fost instalată o altă linie "HAUNI" pentru prelucrarea tutunului de tip Oriental şi Virginia, cu capacitatea de producţie de 4 tone pe oră. Acest utilaj permite asigurarea unei calităţi sporite de preparare a amestecurilor de tutun tăiat pentru fabricarea ţigaretelor.

La moment "TUTUN-CTC" activează în două direcţii principale: producerea materiei prime de tutun şi fabricarea ţigaretelor.

Fabrica de fermentare, poate executa orice procese tehnologice de prelucrare a materiei prime de tutun:

1. Recepţionarea şi sortarea tutunului conform indicatorilor, prevăzuţi de standarde sau cerinţele beneficiarului.

2. Formarea loturilor omogene după indicatorii calitativi stabiliţi şi păstrarea acestora până la fermentare.

3. Prelucrarea tutunului după diverse scheme tehnologice cu ambalarea lui în ambalaj standard.

4. Fermentarea tutunului.

5. Sortarea generală şi pregătirea tutunului la export.

6. Prelucrarea tutunului cu indicatori necorespunzători.

7. Curăţarea şi prelucrarea derivatelor mărunte ale tutunului.

Înzestrarea tehnică a Fabricii articole din tutun şi calificarea înaltă a specialiştilor ei permit acordarea următoarelor servicii:

1. Fabricarea mărcilor de ţigarete mixte sau licenţiate.

2. Confecţionarea filtrelor uniacetate.

3. Producerea amestecurilor din tutunuri tăiate de tip "Oriental", "American" sau "Virginia Blend".

"TUTUN-CTC" este prima întreprindere din domeniul tutunului din Republica Moldova, care deţine Sistemul de Management Integrat: calitate-mediu-securitate şi sănătate în

 muncă, în baza standardelor internaţionale ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, certificat atât de Organul Naţional de Certificare, cît şi de Compania română SRAC şi Compania engleză IQNet. Acest Sistem a permis extinderea, în termene destul de restrânse, atât a sortimentului de producţie cît şi sporirea calităţii acesteia.

Succesul "TUTUN-CTC" în domeniul calităţii este confirmat şi de medaliile şi distincţiile obţinute de produsele întreprinderii la mai multe expoziţii şi foruri internaţionale.

Portofoliul "TUTUN-CTC" include cca. 20 branduri de ţigarete, care sunt bine cunoscute nu numai în Republica Moldova, dar şi peste hotarele ţării.

Din ultimele realizări ale întreprinderii menţionăm fabricarea şi comercializarea ţigaretelor segment „premium": „MARENGO", „BERATT", „ATIS", elaborarea cărora, selectarea materiei prime, precum şi crearea reţetei compoziţiiilor, s-au efectuat sub controlul şi cu participarea nemijlocită a companiei specializate P. Lehmann Consulting (Elveţia).

Ţigaretele fabricate la „Tutun-CTC" ocupă o parte esenţială a pieţii de consum, unde este apreciată calitatea la un preţ accesibil şi ne insuflă încrederea în extinderea pieţilor de desfacere, unde, credem noi, ţigaretele „TUTUN-CTC" vor avea succes.

În prezent "TUTUN-CTC" S.A. este o unitate de producere bine dezvoltată din punct de vedere tehnic şi financiar, aptă să soluţioneze calitativ şi operativ probleme complexe de producţie şi comercializare.

Tradiţie, calitate, perseverenţă, încredere în viitor - acestea sunt criteriile de  bază a activităţii „TUTUN-CTC".