Prima pagină   »  Membri   »  Membrii CNPM » Societatea pe acţiuni “MOLDOVAHIDROMAŞ”
Societatea pe acţiuni “MOLDOVAHIDROMAŞ”
   
6076 Accesări  

Mihail Vlas
Director general

Contacte:  Mihail Vlas  - director general SA „Modovahidromaş"

Sediu: MD 2023, mun. Chișinău, str. M. Manole, 7

Tel/fax: 47-15-12, 47-37-68

e-mail: moldova@hidromash.md

 


SA „Moldovahidromaş", este unul dintre cei mai mari producători de pompe din Europa de Răsărit. În spaţiul CSI întreprinderea continuă să fie unul din cei mai mari proiectanţi şi producători de pompe chimice,  maritime, circulare, speciale care sunt pe larg folosite la întreprinderile chimice, de prelucrare a petrolului, în industria metalurgică şi alte domenii.

Întreprinderea in baza căreia s-a constituit SA „Moldovahidromaş", a fost creată în a.1957 sub denumirea de „Uzina de pompe electrice din Chişinău".  La 29 decembrie 1992 întreprinderea a fost reorganizată în SA „Moldovahidromaş", capitalul Statutar a căreia depăşeşte 4,0 mln. dolari SUA.

SA „Moldovahidromaş" dispune de posibilităţi tehnologice pentru producerea pompelor ermetice electrice. Conform comenzilor speciale, se produc articole de turnătorie din metale înalt aliate, fontă, metale neferoase prin metodele de turnare  în forme de nisip, conform modelelor topite, sub presiune.

Toate secţiile şi sectoarele sunt utilate cu utilaj modern pentru producerea calitativă a utilajului de pompe, utilajului tehnologic şi utilajului nestandardizat.

În prezent în SA „Moldovahidromaş" se petrec lucrări de pregătire pentru certificarea sistemului de calitate 5S, bazat pe standardele internaţionale ISO-9001.

SA „Moldovahidromaş" pe parcurs de mai mult de 48 ani produce pompe cu o gamă largă de aplicare. Producţia de bază o prezintă pompele electrice centrifuge în executarea antiexplozivă, care prezintă un bloc unic compus din motorul electric ecranat şi pompă.  În baza acestei scheme au fost create un şir de pompe electrice cu puterea de la 1 la 180 kwt pentru vehicularea lichidelor neutre, chimic active, toxice, corozive, lubrifianţi cu conţinut de substanţe dăunătoare de toate clasele (inclusiv gaze lichifiate), aburii cărora pot să formeze împreună cu aerul amestecuri explozive.

          Pe întreaga perioadă de activitate a întreprinderii, au fost produse mai multe generaţii de pompe, printre care sunt pompele de tip ЦНГ, ХГ, ХГВ. De la începutul anilor 90 uzina a trecut la producerea unui nou tip de pompe ЦГ, cu caracteristice tehnice perfecţionate. Deasemenea a fost extins şi diapazonul de parametri a pompelor în ce priveşte debitul, presiunea şi puterea. Construcţia pompelor se modifică permanent în scopul măririi randamentului, optimizării consumului de putere, ridicării fiabilităţii explotaţionale. Pompele electrice de tip ЦГ, datorită construcţiei şi materialelor din care sunt fabricate sunt universale, adică pot fi folosite, atît pentru lichide agresive, cît şi pentru neutre. În baza pompelor ЦГ produse în serie, a fost elaborată şi asimilată producerea pompelor НГ cu parametrii: Debit    1 -  500 m3/oră si Puterea  1  - 150 kWt. Pompele de tip NG au una, două şi trei trepte, iar lichidul din motor se elimină prin arborele tubular al rotorului, ce simplifică montarea şi asigură lucrul stabil al pompei.

Pentru asigurarea tuturor necesităţilor consumatorilor privind parametrii şi materialele folosite uzina are posibilitatea de a elabora şi fabrica pompe de tip БЭН în corespundere cu  condiţiile de exploatare la consumator. În aceste cazuri se folosesc soluţiile tehnice folosite la producerea în serie.

          Pompele produse de uzină, se modernizează permanent, inclusiv şi la cerinţele utilizatorilor. Una din direcţiile modernizării a fost şi echilibrarea forţelor axiale, ce a mărit termenul de exploatare a lagărelor axiale. Controlul forţelor axiale  este introdus în lista indicilor obligatorii pentru control, la încercările de predare-primire a pompelor pe standurile uzinei.

          În rezultatul modernizării pompelor, se aplică motoare electrice cu  indici energetici, masă şi gabarite performante, sunt folosite materiale izolatoare noi de tip NOMEX a firmei „Diupon". Bobinarea se execută din conductoare ПСДКТЛ cu izolare amplificată.

          Conform recomandărilor Institutului General privind utilajul antiexploziv (ВНИИВЭ or. Doneţk) aminoplastul, a fost înlocuit cu premix ДМС-20, ce  a  adus la mărirea fiabilităţii pompelor.

          Pe parcursul ultimilor cinci ani S.A."Moldovahidromas" si-a mărit considerabil indicii tehnico-economici, astfel a fost triplata cifra de afaceri, volumul producţiei marfa alcătuieşte peste 60 mln. lei anual. Au fost achitate integral datoriile istorice fata de Bugetul de Stat si Casa Naţională a asigurărilor sociale, productivitatea muncii a crescut cu 42,9 procente, salariul mediu a unui angajat a crescut cu 66,4 procente si a atins  nivelul de 2115 lei pe luna.