Prima pagină   »  Membri   »  Membrii CNPM » Camera de Comerţ Americană din Moldova
Camera de Comerţ Americană din Moldova
   
6180 Accesări  

Veronica Malcoci
Preşedinte AmCham

Emilia Malairău
Director Executiv AmCham

Sediu:

MD 2005, Chișinău, str. Pușkin, 45 B, et.3 

Tel.:  211 781

Fax: 211 782

E-mail: info@amcham.md

Site: www.amcham.md

 


  Cine suntem noi

AP „Camera de Comerţ Americană din Moldova" (AmCham) este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, înfiinţată pe 4 septembrie 2006. În 2008 AmCham Moldova a fost acreditată de către Camera de Comerţ din SUA şi de către Consiliul European al Camerelor de Comerţ Americane (ECACC).

Fiind membru al reţelei internaţionale de 112 Camere de Comerţ Americane din 99 de ţări ale lumii, AmCham uneşte întreprinderile şi liderii de afaceri pentru a împărtăşi un scop comun de a aduce mai aproape spiritul întreprinzător şi culturile Moldovei şi a Statelor Unite ale Americii.

Actualmente, AmCham Moldova întruneşte în rândurile sale circa 63 membri, reprezentând un spectru divers al afacerilor, de la investitori străini mari, până la mici companii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii, care operează pe teritoriul Moldovei, precum şi diverse companii moldoveneşti care urmăresc stabilirea relaţiilor comerciale cu Statele Unite ale Americii.

 

Ce facem noi

 

AmCham Moldova are misiunea de a contribui la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin promovarea comerţului şi investiţiilor americane în Moldova, precum şi menţinerea unui dialog dintre Guvernul Republicii Moldova şi liderii mediului de afaceri, întru îmbunătăţirea climatului de afaceri în Moldova pentru comerţul şi investiţiile străine.

AmCham Moldova a demonstrat că poate fi partener de încredere în dialogul şi colaborarea cu sectorul public. Pe lângă faptul că AmCham oferă consultanţă în cadrul procesului legislativ şi reprezintă interesele sectorului privat în cadrul diferitor foruri, AmCham a elaborat programe proprii, studii şi recomandări pentru a contribui la îmbunătăţirea cadrului de reglementare a forţei de muncă, dezvoltarea TIC, dezvoltarea comerţului şi dezvoltarea generală a businessului. Totodată, AmCham oferă asistenţă şi susţinere membrilor şi, deseori, reprezintă interesele şi îngrijorările lor vis-a-vis de mediul general de afaceri.

AmCham dezvoltă şi susţine o comunitate de afaceri care reuneşte sub egida sa oamenii de afaceri din diferite ţări care îşi desfăşoară activitatea economică în Moldova. În cadrul AmCham ei au posibilitatea de a se întruni şi discuta, de a stabili contacte strategice, de a-şi lărgi cercul de parteneri şi clienţi, de a împărtăşi experienţă acumulată în ramurile şi industriile lor, precum şi de a comunica despre problemele existente. Pentru a facilita aceste discuţii AmCham periodic organizează diverse evenimente, mese rotunde, conferinţe, seminare, etc. La fel, în cadrul AmCham activează comitete tematice şi grupuri de lucru care servesc drept foruri pentru colaboratorii companiilor membri pentru a discuta şi a propune soluţii la problemele specifice industriilor sau ramurilor în cadrul cărora activează companiile lor.

          AmCham activ promovează companiile membre şi imaginea acestora. Totodată, AmCham mediază schimbul de informaţii între companiile membri, precum şi informează membrii pe marginea celor mai importante evenimente şi noutăţi prin intermediul publicaţiilor sale.  

AmCham, precum şi membrii săi individuali, au organizat, de asemenea, un şir proiecte şi evenimente sociale, menite să contribuie la îmbunătăţirea generală a nivelului de trai al întregii populaţii.

Astfel, AmCham împărtăşeşte un interes comun - cel de creştere economică şi socială a Moldovei.