Prima pagină   »  Membri   »  Membrii CNPM » Clubul republican al oamenilor de afaceri “TIMPUL”
Clubul republican al oamenilor de afaceri “TIMPUL”
   
3661 Accesări  

Igor Crapivca
Preşedintele CROA "Timpul"


Igor Crapivca
- Preşedintele CROA "Timpul"

Adresa: Chisinau, str. M. Eminescu 30 V,

tel: (022) 88-51-22, 88-51-23,  (022) 54-21-51

GSM: 07888 42 21, 07888 42 20, 069422121

e-mail: orvento@orvento.com


 

 

 


Misiunea Clubului

De a contribui la dezvoltarea şi prosperarea business-ului civilizat în Republica Moldova pe calea consolidării comunităţii de afaceri în baza principiilor de parteneriat şi responsabilitate socială.

Obiectivele Clubului

Obiectivul de bază al activităţii Clubului este unificarea reprezentanţilor pioneri în domeniul business-ului mic, mijlociu şi mare, acţiune orientată spre crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri pe teritoriul Republicii Moldova şi apărarea membrilor clubului, pe baze de interese şi valori comune şi respect reciproc. Sarcinile de bază ale Clubului sunt: crearea condițiilor pentru dialogul non-formal, organizarea de întâlniri, discuţii, seminare la nivel înalt cu reprezentanţii puterii legislative şi executive, parteneri de afaceri, reprezentanţi mass-media, cointeresaţi în prosperarea Republicii Moldova.
Clubul oamenilor de afaceri a fost creat pentru apărarea intereselor legale şi ale proiectelor membrilor Clubului în cadrul tuturor organelor şi organizaţiilor de stat, obţteţti şi de comerţ, acordarea de ajutor practic în domeniul dezvoltării  relaţiilor de afaceri, acordarea de ajutor reciproc în pregătirea spre realizare a proiectelor investiionale, soluţionarea problemelor socio-economice.

 

Sarcinile Clubului

-    Elaborarea de proiecte comune în domeniul afacerilor cu alte cluburi, organizaţii obşteşti şi patronate, atât cât pe teritoriul RM, cât şi în exterior;
-    Organizarea de activităţi şi acţiuni de diferite genuri, care se referă la timpul liber comun, inclusiv şi cu alte cluburi şi organizaţii obşteţti;
-    Crearea de condiţii şi oferirea de posibilităţi pentru optimizarea unei colaborări mai eficiente între membrii Clubului;

-    crearea de oportunităţi pentru îmbunătăţirea capacităţilor de autodezvoltare şi de creştere  a membrilor Clubului, crearea de posibilităţi  pentru îmbunătăţirea   imaginii  lor;
-    dezvoltarea intensivă a temelor, formelor, şi a oportunităţilor de "comuniune în bază de interese" cu scopul de a  forma un cerc a valorilor comune etico-morale  şi a  standardelor moderne de conduită în afaceri;

Clubul neformal al antreprenorilor este înfiinţat de oameni de afaceri, care au atins în munca lor un oarecare succes, respect şi statut în societate, înfiinţându-se  in mod voluntar şi la recomandarea colegilor,  în bază de interese şi atitudini comune, pentru crearea şi promovarea de proiecte social utile, luarea de decizii şi efectuarea de acţiuni în numele societăţii, a mediului de afaceri şi ştiinţei în ţara noastră, prin îmbunătăţirea dialogului constructiv cu autorităţile publice.

Numărătoarea oficială în biografia sa, Clubul şi-a început-o la 4 mai, 1996  când a fost înregistrat de către Ministerul de Justiţie a Republicii Moldova, numărătoarea neoficială începând încă din martie 1994. În aceast răstimp, au evoluat atât regulile de aderare la Club, cât şi formele sale de activitate.

In iunie 2002, Clubul a fost admis ca membru al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova. În aprilie, 2003, Clubul a devenit membru al Senatului Academic Internaţional. În 2006, a fost fondatorul Asociaţiei Obşteşti  Chişinău - Zelena Gura - organizaţie internaţională inter regională. În luna iunie a anului 2008, Clubul a devenit membru a Global Compact Network Moldova. În aprilie 2009 s-a înfiinţat Organizaţia de Tineret a Clubului, ca promotor principal a ideilor de dezvoltare a businessului de antreprenorii tineri.

Membri ai Clubului pot deveni patronii şi conducătorii structurilor economice indiferent de forma proprietăţii şi statutul organizatorico-juridic, numai cu recomandarea unuia din membrii Clubului, cu acordul preventiv al majorităţii şi care acceptă principiile generale ale Statutului, acordă ajutor material, organizaţional, intelectual sau oarecare alt tip de ajutor Clubului şi participă la activitatea Clubului în baza Codului de onoare.

Pentru organizarea activităţii executive a Clubului este format un aparat profesional, programul de lucru a căruia este adoptat de către Consiliul Clubului.

Fondul de finanţare se formează din cotizaţiile de membru şi contribuţii de sponsorizare a membrilor Clubului şi se foloseşte la acoperirea cheltuielilor necesare conform devizului aprobat de Consiliul Clubului.