Prima pagină   »  Membri   »  Membrii CNPM » Asociaţia Investitorilor Străini (FIA)
Asociaţia Investitorilor Străini (FIA)
   
6035 Accesări  

 

 

Alexander Koss  - Preşedintele Consiliului de Directori

Ana Groza -  Director Executiv

Tel.: +373 22 24 43 17

Fax: +373 22 24 03 72

Email: office@fia.md, ana.groza@fia.md

of. 301, str.Timiş 19, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

site: www.fia.md
Asociaţia Investitorilor Străini a fost fondată la Chişinău de către 8 investitori străini, cu sprijinul  OCDE - Carta Investiţiilor pentru Europa de Sud-Est, la Adunarea de Constituire din 22 septembrie 2003. FIA reprezintă o asociaţie non-profit a investitorilor străini şi a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 7 septembrie 2004.

Companiile membre ale Asociaţiei Investitorilor Străini sunt convinse de faptul că prin împărtăşirea experienţei şi coordonarea comună a forţelor investitorilor străini cu cele ale factorilor de decizie, se poate obţine atât o imagine mai clară a provocărilor concrete ce afectează climatul investiţional din Moldova, cât şi un cadru mai constructiv de generare a soluţiilor. Obiectivul general al FIA este de a contribui, împreună cu autorităţile publice, la realizarea unui mediu investiţional mai favorabil investiţiilor străine directe, prin intermediul unui dialog deschis între diverse părţi cointeresate. Scopurile specifice ale FIA sunt:

  • să contribuie la dezvoltarea climatului investiţional şi de afaceri din Moldova;
  • să reprezinte, să exprime şi să promoveze opiniile membrilor săi, întru promovarea intereselor comune şi atragerea investiţiilor străine directe;
  • să promoveze un dialog continuu între Asociaţie şi autorităţile publice din Moldova;
  • să coopereze cu autorităţile publice din Moldova pentru a depăşi dificultăţile şi obstacolele care ar putea exista în relaţiile cu investitorii străini, precum şi în relaţiile economice cu alte state;
  • să promoveze interesele comunităţii internaţionale de afaceri în Moldova;
  • să informeze membrii săi şi alte părţi cointeresate, în măsura posibilităţilor, despre climatul investiţional general din Moldova.

În octombrie 2005 FIA a lansat prima Carte Albă în Republica Moldova, publicație ce conține probleme concrete care stau în calea îmbunătăţirii climatului investiţional din ţară și care sunt rezonabile de implementat pe termen scurt şi mediu.

Printre activităţile curente ale FIA se numără:

  • membru al Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea Activității de Întreprinzător (Ghilotina)
  • membru al grupului coordonator responsabil de elaborarea Cadrului de Cheltuilei pe Termen Mediu
  • membru al Consiliului Național pentru Participare
  • parte în procesul de implementare a Programului Millennium Challenge Account în Republica Moldova.