Prima pagină   »  Membri   »  Membrii CNPM » Asociaţia Patronală a Drumarilor din Republica Moldova
Asociaţia Patronală a Drumarilor din Republica Moldova
   
3301 Accesări  

Ştefan Caunov
Preşedinte

Date de contact: Sediu  - MD 2004 mun. Chişinău str. Bucuriei 12 A

Ştefan Caunov - Preşedintele Asociaţiei Patronale a Drumarilor, director S.A.                                  

„Drumuri-Ialoveni", membru al Consiliului fondului rutier

Tel: 0 268 2-22-62, fax 0 268 2-26-20

Teleman Veaceslav- director executiv, şef serviciu Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor"

Tel: 21-22-96, fax 74-62-49, e-mail: teleman@asd.md            

Asociaţia Patronală a Drumarilor din Republica Moldova (în continuare Asociaţia Patronală a Drumarilor) este o organizaţie necomercială, neguvernamentală, independentă şi apolitică a patronilor care activează în sfera gospodăriei drumurilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asociaţia Patronală a Drumarilor ăşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea patronatelor, alte actenormative, statutul societăţii, înregistrat la Ministerul Justiţiei la 25 decembrie 2001 cu nr. 2052, aprobat la Adunarea generală din 13 noiembrie 2001.

          Scopul:  Asistarea membrilor în dezvoltarea capacităţilor de patroni prin acordarea de servicii şi consultaţii în domeniul gospodăriei drumurilor, protecţia drepturilor şi reprezentarea intereselor membrilor asociaţiei în relaţiile cu autorităţile publice, sindicatele, precum şi cu oricare alte organizaţii neguvernamentale pe plan naţional şi internaţional în domeniul gospodăriei drumurilor. În acest context, asociaţia îşi desfăşoară activitatea peprincipiile liberului consimţămînt, autonomiei, autogestiunii, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor. Ca atribuţie de bază, Asociaţia Patronală a Drumarilor reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele comune economice, tehnice şi juridice ale membrilor, colaborează cu organele de resort în vederea dezvoltării unitare a întregii reţele de drumuri şi desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei, de fluenţă şi continuitate, precum şi colaborează cu organisme internaţionale de specialitate, practică în colaborare cu partenerii de dialog social, la elaborarea proiectelor de acte normative, contribuie la elaborarea şi implementarea strategiilor de modernizare, dezvoltare privind tehnologiile speciale în domeniul gospodăriei drumurilor, exercită alte atribuţii conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

          Membri ai Asociaţiei sunt 52 de organizaţii, care activează în sfera gospodăriei drumurilor.