Prima pagină   »  Membri   »  Membrii CNPM » Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară
Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară
   
4533 Accesări  

 

Valeriu Mironescu            
Preşedinte

Valeriu Mironescu  Preşedinte FNPAIA

Iurie Senic           Secretar

e-mail: uniagroprotect@gmail.com

web-site: www.fnpaia.org

Sediu: mun. Chişinău, str. Mesager, 1, et. 7, bir. 701

 


Data constituirii: 28 martie 2003

Data înregistrării: 7 mai 2003

Numărul de membri: 17 asociaţii patronale, inclusiv 15 asociaţii regionale patronale ale producătorilor agricoli, care întrunesc circa 1600 de întreprinderi agricole - deţinători ai circa 50% din terenurile agricole ale Republicii Moldova, asociaţia patronală a întreprinderilor zootehnice "Zoocarlap" şi Asociaţia Patronală a Exportatorilor de Cereale.

Vicepreşedinţii Federaţiei: Mihai Vronschih,  Andrei Gîrlea

Scopul principal de activitate: crearea condiţiilor favorabile întreprinderilor din ramura agriculturii şi industriei alimentare şi reprezentarea acestora în relaţiile cu autorităţile publice şi angajaţii.

Sarcinile de activitate:

a) reprezentarea, promovarea, susţinerea şi apărarea drepturilor şi intereselor comune economice, tehnice şi juridice ale membrilor săi, acordarea susţinerii informaţionale în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele din ramura agriculturii şi industriei alimentare;

b) participarea, în colaborare cu partenerii de dialog social la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul agriculturii şi industriei alimentare.

c)     activitatea în vederea adoptării unei legislaţii economice şi sociale, care consolidează proprietatea privată ca fundament principal al unui sistem bazat pe economia de piaţă, şi în vederea amplificării şi respectării acesteia în activitatea practică;

d)    contribuirea la elaborarea şi realizarea strategiilor şi programelor de dezvoltare a economiei

naţionale şi activităţilor economice, a politicii evolutive în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, care influenţează activitatea agenţilor economici din acest domeniu;

e)     amplificarea dialogului cu sindicatele la nivel de ramură şi la nivel naţional pentru negocierea contractelor colective de muncă şi la concilierea intermediară, soluţionarea litigiilor şi conflictelor de muncă, la alte negocieri, creând în acest scop comisii mixte;

f)      susţinerea, conform legislaţiei, a deplinei libertăţi de acţiune în promovarea de către patroni a programelor de dezvoltare ale unităţilor economice, asigurând o maximă eficienţă a activităţii economice;

g)     promovarea unei concurenţe loiale în activitatea economică şi în relaţiile dintre membrii săi, care să asigure condiţii egale fiecăruia;

h)    organizarea unui schimb larg de informaţii în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare şi cooperare între membrii Federaţiei;

i)       organizarea de conferinţe, seminare, simpozioane, expoziţii, concursuri şi alte manifestări colective de interes comun ale membrilor Federaţiei;

j)       cooperarea cu organizaţii internaţionale patronale;

k)    prestarea serviciilor de consultanţă în domeniul pregătirii şi folosirii forţei de muncă, în scopul sporirii productivităţii muncii;

l)       activitatea editorială.

Partenerii Federaţiei în cadrul comisiei tripartite ramurale privind dezvoltarea dialogului social: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie "Agroindsind"

Alţi parteneri: Confederaţia Naţională a Patronatului RM, Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli "UniAgroProtect",  Programul Olandez pentru Cooperare cu Patronatele, Organizaţia Internaţională Muncii (ILO), alte agenţii specializate ONU. i.