vezi mai mult

Formele atipice de ocupare discutate în cadrul unui Atelier de lucru
17.07.2019     
 
A fost inițiat procesul de actualizare, completare și modificare a Clasificatorului Ocupațiilor
15.07.2019     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Amenzile pentru neprezentarea la timp a datelor statistice sau prezentarea de date statistice eronate micșorate
11
02.2019
Amenzile pentru neprezentarea la timp a datelor statistice sau prezentarea de date statistice eronate micșorate
 
   

În cadrul ședinței de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat, prin asumare de răspundere, în pofida avizului negativ al Centrului Național Anticorupție, micșorarea amenzilor prevăzute de Codul Codul Contravențional la art. 330 "Refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege de către respondenți privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la timp a datelor statistice sau prezentarea de date statistice eronate". Prin modificările operate, a fost acordat dreptul directorului general al Biroului Naţional de Statistică (BNS), directorilor generali adjuncţi, şefilor şi adjuncţilor centrelor regionale pentru statistică de a aplica amenzile.

Subiectul raportării statistice a fost și rămîne a fi una din priorități pe agenda de lobby a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, urmare a solicitărilor a mai mulți membri, care o consideră ca un impediment în desfășurarea activității de întreprinzător. Astfel subiectul a fost discutat pe larg pe diverse platforme de discuții, inclusiv în cadrul întrevederilor cu Biroul Național de Statistică și cu Dl Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova.

Astfel, potrivi proiectului aprobat, amenzile prevăzute de art.330 Cod Contravențional se micșorează după cum urmează:

  • de la 50 la 80 de unităţi convenţionale (2.500 - 4.000 lei), la 12 - 42 de unităţi convenţionale (600 - 2.100 lei) în cazul persoanei fizice;
  • de la 120 la 170 de unităţi convenţionale (6.000 - 8.500 lei), la 15 - 45 de unităţi convenţionale (750 - 2.250 lei) în cazul persoanei cu funcţie de răspundere și
  • de la 250 la 350 de unităţi convenţionale (12.500 - 17.500 lei), la 45 - 55 de unităţi convenţionale (2.250 - 2.750 lei) în cazul amenzilor aplicate persoanei juridice.

De asemenea, a fost modificat art. 419 din Codul Contravențional, prin acordarea dreptului de a aplica aceste sancțiuni directorului general al BNS, directorilor generali adjuncţi, şefilor şi adjuncţilor centrelor regionale pentru statistică. Până în prezent, aceștia puteau doar să constate și să examineze acest tip de contravenţii.

Necesitatea modificărilor a fost justificată prin faptul că pedeapsa prevăzută în prezent este prea aspră în raport cu fapta săvârșită și nu este exclus faptul că în unele cazuri mărimea amenzii ar putea să depășească salariul lunar al contravenientului (persoanei fizice/persoanei cu funcții de răspundere). 

Potrivit modificărilor aprobate, sancțiunea articolului 330 va avea următorul cuprins: "se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 45 la 55 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice".

Totodată, articolul 419 va avea următorul cuprins: "(1)Contravenţiile prevăzute la art. 330 se constată şi se examinează de către Biroul Naţional de Statistică şi centrele regionale pentru statistică. (2) Sunt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin.(1) şi să aplice sancţiuni directorul general al Biroului Naţional de Statistică, directorii generali adjuncţi, şefii şi adjuncţii centrelor regionale pentru statistică".