vezi mai mult

Producătorii și retailerii la masa de dialog
11.02.2020     
 
Hotărîre a Curții Constituționale care vizează concedierea salariaților, funcționari sindicali, în favoarea angajatorilor
06.02.2020     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Mediul de afaceri îngrijorat de recenta modificare a articolului 111 din Codul Muncii
03
01.2019
Mediul de afaceri îngrijorat de recenta modificare a articolului 111 din Codul Muncii
 
   

Recentele modificări realizate în art. 111 al Codului muncii prin Legea nr. 271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717, în vigoare din 01.12.2018 a lansat un şir de discuţii aprinse în rândul reprezentanţilor mediului de afaceri şi pe zi ce trece nemulţumirile cresc în special în cazul întreprinderilor cu mulţi angajaţi, acestea fiind investitori străini în mare parte.

Percepţia şi tratarea prevederilor noi de către majoritatea reprezentanţilor întreprinderilor denotă faptul că ei vor achita suplimentar persoanelor angajate prin acord cu salariu lunar toate zilele de odihnă nelucrătoare prevăzute de art. 111 al Codului muncii, ceea ce va pune presiune asupra situaţiei financiare a acestora în valoare de jumătate de salariu lunar neprevăzut iniţial. Ţinem să menţionăm că şi bugetul statului trebuie să prevadă aceste cheltuieli suplimentare.

Cunoaştem că modificările în discuţie au fost promovate de Ministerul Finanţelor (MF) ca parte integrantă a procesului de implementare a sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar. Totuşi nu înţelegem de ce implementarea noului sistem de salarizare în sectorul bugetar a adus impact sistemului din sectorul real al economiei cât şi dificultăţi în activitatea întreprinderilor? 

Atenţionăm că prevederea care a existat până la modificare a fost coordonată şi acceptată (concertată) cu partenerii sociali (patronate, sindicate), recenta modificare fiind fără nici o consultare cu părţile interesate.

Având în vedere că Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS) este autoritatea care promovează politica statului în domeniul relaţiilor de muncă, a fost solicitată o şedinţă comună cu participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor şi altor instituţii interesate.

Urmare a şedinţei din data de 28 12 2018 în incinta ministerului de resort s-au constatat următoarele:

  • Prevederi similare au existat în Codul muncii şi contribuabilii indiferent de tipul de proprietate au achitat suplimentar ziua de sărbătoare nelucrătoare angajaţilor cu salarii lunare. Aceste prevederi au fost modificate ulterior deoarece discriminau celelalte categorii de salariaţi (remuneraţi în acord sau pe unitate de timp - oră sau zi).
  • În opinia Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale norma este univocă şi prevede dreptul salariaţilor la această salarizare şi obligaţia patronilor de a o plăti.
  • Explicaţiile emise de Ministerul de Finanțe sunt nule de drept, deoarece numai Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este organul central de specialitate cu drept de promovarea politicilor în domeniul muncii, relaţiilor de muncă, dar şi direct contrarii normelor noi din art. 111 alin. (1) din Codul muncii.
  • Inspectoratul de stat al muncii nu va ţine cont de explicaţiile Ministerului Finanțelor în procesul realizării controalelor planificate şi inopinate.

Având în vedere presiunea suplimentară creată asupra bugetelor întreprinderilor şi autorităţilor (unul din participanţii la şedinţă a estimat impactul asupra întreprinderii sale în valoare de 6 mln. lei) rezultată din aceste modificări, dar şi în vederea redresării accelerate a situaţiei  în cadrul şedinţei au fost enunţate următoarele soluţii:

Ø  Introducerea unui moratoriu la aplicarea modificărilor aduse art. 111 alin. (1) din Codul muncii prin Legea nr. 271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717, în vigoare din 01.12.2018 până la redresarea situaţiei; sau

Ø  Modificarea art. 111 alin. (1) din Codul munci prin asumare de răspundere de către Guvern.