vezi mai mult

Condițiile de plasare in autoizolare la domiciliu pentru perioada de 14 zile
10.08.2020     
 
Subiectul controalelor de stat în activitatea de întreprinzător discutat în cadrul ședinței Consiliului național
04.08.2020     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » INIȚIATIVĂ FINANȚATĂ DE UE PENTRU A SPRIJINI PÎNĂ LA 75 COMPANII MOLDOVENEȘTI ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE EXPORT PE PIEȚELE UE
08
11.2018
INIȚIATIVĂ FINANȚATĂ DE UE PENTRU A SPRIJINI PÎNĂ LA 75 COMPANII MOLDOVENEȘTI ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE EXPORT PE PIEȚELE UE
 
   

 

Anunt privind apelul de cereri

DESPRE CE ESTE VORBA?

În ultimii 3 ani, UE și-a deschis aproape complet piața pentru importurile fără taxe vamale din Republica Moldova. Acest lucru a oferit o mare oportunitate companiilor moldovenești, deși nu toate companiile sunt conștiente de modul în care pot beneficia de acest fapt. Prin urmare, UE finanțează un pachet de sprijin pentru unele companii moldovenești, pentru a le ajuta să înțeleagă mai mult despre modul în care pot beneficia de acestea și pot obține un acces mai mare la piața UE. Acest pachet va fi furnizat printr-un proiect de asistență tehnică (Sprijin pentru Cadrul de Infrastructurii Calității în contextul DCFTA (Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare) în Republica Moldova), finanțat de Uniunea Europeană și implementat în cooperare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii

CE COMPANII  POT FI BENEFICIA DE ACEASTA?

Până la 75 de companii vor fi selectate dintre cele care își vor exprima interesul. Aproape orice companie poate aplica: companii care exportă deja în UE, dar care doresc să afle mai multe despre modul în care se pot baza pe succesul lor printr-o mai bună înțelegere a reglementărilor; companiile care se gândesc la export, dar nu știu cum să înceapă și cred că reglementările ar putea fi prea complicate pentru a le depăși. În esență, orice companie care urmărește să devină mai competitivă prin extinderea activităților sale pe piața europeană.

EXISTĂ CAREVA RESTRICȚII PENTRU COMPANIILE CARE DORESC SE APLICE?

Există mai multe condiții care trebuie îndeplinite.

Companiile care solicită pachetul de asistență trebuie să îndeplinească toate cerințele descrise mai jos:

 • Sa fie companii private, active , înregistrare in Moldova
 • Sa nu înregistreze datoriilor față de bugetul public națonal
 • Să nu fie implicate în careva proceduri de insolvabilitate intentate
 • Să nu înregistreze pierderi operaționale pentru anul financiar 2017
 • Să aibă peste 3 ani de activiate operațională

Notă: Aplicantul trebuie sa îndeplinească toate aceste criterii. În cazul ne satisfacerii cel putin a unui criteriu - cererea va fi respinsă.

EXISTĂ COMPANII /ACTIVITĂȚI CARE NU SUNT ELIGIBILE?

Da. Există o serie de activități considerate a fi inadecvate pentru acest tip de sprijin. Acestea sunt (în ordine alfabetică):

 • Servciii administartive;
 • Producerea băuturilor alcoolice (cu un conținut mai mare de 15% alcool);
 • Cazinouri și alte activități de pariuri și jocuri de noroc;
 • Lucrări de construcție;
 • Educație;
 • Producția și distribuția energiei electrice, încălzire, gaze, apă caldă și aer condiționat;
 • Activități financiare și de asigurare;
 • Servicii de sănătate ți sociale;
 • Activități imorale sau ilegale;
 • Adminstație publică și apărare;
 • Imobiliare;
 • Re-exportul
 • Activități pe piața valorilor mobiliare;
 • Producerea de tutun;
 • Transport și depozitare;
 • Distribuția apei; colectarea gunoiului; decontaminare;
 • Producția de arme și muniții, (inclusive explozivi și produse pirotehnice);
 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul.

 

DESPRE CE ESTE ACEST PACHET DE SPRIJIN ?

Pachetul de sprijin vizează furnizarea exactă a unei cantități de informații fiecărei companii în măsura în acre acesată companie are nevoie pentru a beneficia de deschiderea pieței europene. Diferitele companii vor avea nevoi diferite deoarece au avut un nivel diferit de experiență. O echipă de experți naționali și internaționali va colabora cu fiecare companie (formare internă) și va fi conveni asupra unui program individual adaptat. Programul eventual va lua forma unei combinații de ateliere, mese rotunde și discuții față în față. Pentru unele companii, poate fi suficientă participarea la anumite ateliere tematice privind aspecte precum regulamentele și directivele UE; alții ar putea avea nevoie de ajutor pentru a elabora un plan de marketing orientat spre export, care să includă o înțelegere a implicațiilor costurilor și luând în considerare realitățile practice ale companiei caatare. Pachetul va încerca să evite ideea că "o mărime se potrivește tuturor". Tipurile de subiecte pe care le considerăm relevante, deși la acestea pot fi adăugate altele, odată ce începem să lucrăm mai strâns cu companiile selectate și înțelegem nevoile lor specifice:

 • Evaluarea modului în care sunteți pregătit să realizați ideile dvs. de export (aceasta poate lua forma unui diagnostic al companie pentru companiile care nu exportă încă, dar care intenționează să facă acest lucru, pentru a determina ce este necesar să faceți / modificați dacă doriți să obțineți succes în ambițiile dvs.);
 • obținerea unei mai bune înțelegeri a modului de explorare a oportunităților de piață (pentru toate companiile, inclusiv cele care deja exportă);
 • Cum să elaborați planuri de afaceri / marketing specifice exportului (inclusiv identificarea accesului la orice finanțare relevantă);
 • Înțelegerea importanței directivelor și regulamentelor UE relevante și a impactului acestora asupra exporturilor către piața UE;
 • (ca urmare a celor de mai sus) să înțelegeți (prin exemple de bune practici) importanța armonizării cu directivele și regulamentele UE și, în consecință, să vă creșteți competitivitatea și probabilitatea de a reuși să exportați în UE;
 • (Din nou, următorul pas logic ar putea fi) Pregătirea planurilor de aliniere / investiții care să fie în conformitate cu cerințele UE;
 • Înțelegerea beneficiilor și implicațiilor diversificării produselor, inclusiv inovarea și utilizarea noilor tehnologii (acest lucru poate fi discutat tematic și apoi explorat în continuare confidențial, pentru fiecare companie în parte, dacă este necesar);
 • Înțelegerea avantajelor clusterelor de afaceri și a altor forme de colaborare (acesta va fi un atelier tematic);
 • Înțelegerea procesului și etapelor implicate în obținerea certificării ISO (din nou, un atelier tematic, dar acest lucru poate fi urmat de consultări individuale pentru a ajuta companiile individuale să inițieze procesul); 
 • Înțelegerea mediului favorabil pentru companiile exportatoare, inclusiv modalitățile de accesare a surselor de informare, suport și finanțare (majoritatea companiilor ar beneficia de aceste cunoștințe care vor fi acoperite de unul, poate de două ateliere și vor implica o serie de organizații de sprijinire a afacerilor care sunt deja active în Moldova);
 • Tehnici de management (de exemplu, managementul riscului, stiluri de management, managementul schimbării, management pentru creștere) (cele mai multe companii pot beneficia de reflecție cu privire la stilul lor actual de management și de a obține o perspectivă asupra diferitelor abordări, bazate, din nou, pe cele mai bune practici, de a primi o evaluare vizavi de faptul dacă abordarea actuală este în întregime potrivită pentru viitorul pe care ar dori să-l planifice).

 

Aceasta este doar o schiță. În măsura în care resursele noastre permit, vom încerca să vă oferim informațiile și îndrumările specifice nevoilor dumneavoastră.

CÂND VA FI DISPONIBIL ACET LUCRU?

În etapa inițială, trebuie selectate cele 75 de companii - acest lucru este explicat în secțiunea următoare. Aceasta va fi finalizată înainte de sfârșitul lunii ianuarie 2019. Apoi se va stabili o legătură cu fiecare companie, pentru a obține o perspectivă inițială asupra a ceea ce au nevoie: acest lucru se va întâmpla în perioada  februarie și începutul lunii martie 2019. Apoi intenționăm să organizăm o serie de Zile Informaționale, o bază geografică, pentru a facilita participarea companiilor, când vom explica programul în general, bazându-ne pe feedback-ul pe care l-am primit și vom conveni asupra orarelor cu fiecare companie. Implementarea integrală a pachetului va avea loc pe o perioadă de 12 luni, începând din martie 2019.

CÂT DE MULT TIMPA VA TREBUI SĂ DEDICE COMPANIA PENTRU ACEASTĂ ACTIVITATE?

Acest sprijin nu este full-time (cu normă integrată). Echipa noastră de experți va purta discuții periodice cu dvs., va crea un plan de acțiune pentru ca dvs. să lucrați la propria dvs. conveniență și apoi să revizuiți progresul cu experții la un moment dat pre-agreeat. Dacă între sesiunile specifice cu experți veți avea întrebări, veți putea să telefonați / să scrieți experților pentru a nu trebui să așteptați pentru cee ce poate fi important și urgent pentru dvs. .

CUM SĂ APLICAȚI?

O companie poate aplica completând un simplu chestionar. Acestea sunt disponibile și pot fi descărcate pe următoarele site-uri web:

http://www.eu4business.eu/moldova

https://mei.gov.md/en

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en

https://www.odimm.md

https://chamber.md

http://cnpm.md/

http://www.moldovafruct.md/ro

http://eba.md/

http://invest.gov.md/

http://apip.md/

https://riam.md/

 

Cererile trebuie depuse și primite înainte de ora 16.00 pe data de 14 Decembrie 2018 pentru a fi examinate.

Cererile trebuie depuse în scris la următoarea adresă:

Minsiterul Economiei ți Infrastructurii, Piața Marii Adunări Naționale, 1, Chișinău, MD-2033, office No. 220. (în attenția dna. M.Ceresau)

 

Nu putem accepta aplicații prin e-mail sau fax.

 

Trebuie să ne trimiteți copii ale diferitelor documente, astfel încât fiecare cerere trebuie să conțină toate cele ce urmează:

 • Formularul de cerere (document word descărcat și comletat și prezentat în versiune imprimată);
 • Copie a statutului organizației
 • Situațiile financiare anuale pentru anul 2017
 • Certificat de la Inspectoratul Fiscal de Stat privind lipsa sau existența impozitelor restante la bugetul public național
 • Extras din Registrul de stat eliberat de Agenția de Servicii Publice cu privire la starea activității societății;

CUM RĂMÂINE CU CLARIFICĂRILE?

Orice întrebări și solicitări de clarificări vor fi trimise, până la 20 noiembrie 2018, prin e-mail la următoarea adresă: support.quality@weglobal.org 

 

CAREVA ALTE INFORMAȚII RELEVANTE?

Cererile vor fi examinate de un Comitet de experți de rang înalt în luna decembrie și toate companiile vor fi informate dacă cererea lor a avut succes până la sfârșitul lui ianuarie 2019.

 

Echipa Priectului QI DCFTA