vezi mai mult

A fost lansat un nou serviciu - instruire în domeniul relațiilor de muncă
06.12.2019     
 
Priorități și subiecte de interes mediului de afaceri discutate pe platforma Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru
05.12.2019     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Modificări legislative ce duc la discriminarea și tratarea inegală a prestatorilor de servicii publici și privați
11
07.2018
Modificări legislative ce duc la discriminarea și tratarea inegală a prestatorilor de servicii publici și privați
 
   

Urmare a multiplelor sesizări din partea unor membri CNPM cu privire la modificarea legislaţiei fiscale ce se referă la excluderea din conţinutul Codului fiscal al articolului 511, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova își exprimă îngrijorarea în legatură cu această situație, or aceste modificări vin să discrimineze prestatorii de servicii publici și privați.

Amintim că articolul menționat prevedea că instituţiile medico-sanitare publice şi private se scutesc de impozitul pe venit obţinut din activitatea prestatorilor de servicii medicale legate de realizarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (conform contractelor încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină).

Abrogarea art. 511 din Codul Fiscal se răsfrînge doar asupra instituțiilor medico-sanitare private astfel creîndu-se condiţii inegale şi tratare diferită a contribuabililor bazată exclusiv pe criteriul provenienţei capitalului statutar. În opinia noastră, modificarea constituie o încălcare a principiilor sistemului sănătății, iar efectele acesteia vor crea premise pentru discriminarea și tratarea inegală a prestatorilor de servicii publici și privați.

În această ordine de idei Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova și membrii săi vizați de această modificare a solicitat Ministerului Finanțelor o ședință de lucru în vederea discutării subiectului abordat cu argumente suplimentare și identificare de soluții.