vezi mai mult

A fost lansat un nou serviciu - instruire în domeniul relațiilor de muncă
06.12.2019     
 
Priorități și subiecte de interes mediului de afaceri discutate pe platforma Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru
05.12.2019     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Cadrul legal privind achizițiile publice a fost îmbunătățit
26
06.2018
Cadrul legal privind achizițiile publice a fost îmbunătățit
 
   

Urmare a consultărilor în cadrul Grupului de lucru, instituit la Ministerul Finanțelor, pentru discuția proiectului de lege pentru modificarea și completarea legii privind achizițiile publice, la care au participat membrii CNPM, procesul de achiziții publice a fost simplificat și îmbunătățit, conform normelor europene. O parte din propunerile înaintate de membrii GL au fost acceptate.

Documentul a fost aprobat recent de cabinetul de miniștri. Acesta stabileşte că autoritatea contractantă, înainte de iniţierea procedurii de atribuire, va putea organiza consultări ale pieţei prin comunicarea cu experţi independenţi, autorităţi publice sau operatori economici, dar cu o condiţie - să nu fie încălcate principiile de concurență.

De asemenea, proiectul prevede utilizarea a noi instrumente electronice în sistemul de achiziţii. În particular, va fi introdus conceptul de Document Unic de Achiziţii European, care constă în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie. Astfel, nu va mai fi necesară prezentarea documentelor până la deschiderea ofertelor, acestea fiind solicitate ulterior de la ofertantul câştigător.

Un alt aspect inovativ se referă la criteriile de selectare în domeniul achiziţiilor publice, care au fost actualizate: cel mai scăzut preţ și cost, cel mai bun raport calitate-preţ şi calitate-cost. Pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii este prevăzută posibilitatea de atribuire pe loturi a contractelor.

Au fost stabilite și noi tipuri de proceduri de achiziţie şi anume: achiziţie în cazul serviciilor sociale şi a altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, iar ca modalitate specială de atribuire - catalogul electronic.