vezi mai mult

Formele atipice de ocupare discutate în cadrul unui Atelier de lucru
17.07.2019     
 
A fost inițiat procesul de actualizare, completare și modificare a Clasificatorului Ocupațiilor
15.07.2019     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Membrii CNPM au reluat dialogul cu Biroul Național de Statistică
26
03.2018
Membrii CNPM au reluat dialogul cu Biroul Național de Statistică
 
   

La 23 martie, curent în conformitate cu Planul de Acțiuni și agenda de lobby aprobată, după o pauză de aproape trei ani, membrii CNPM au avut o întrevedere cu Biroul Național de Statistică.

În cadrul acestei întrevederi au fost abordate următoarele probleme/aspecte ce tin de relaţia acestei instituţii cu mediul de afaceri.

Succint acestea se refera la:

1. Excluderea redundanţei datelor prezentate de întreprinderi în diferite rapoarte prevăzute de diferite Legi (Dublarea raportărilor statistice - informația prezentată în rapoartele trimestriale la moment trebuie cuantificată și prezentată în raportul anual încă o dată (e.g. 2-INV "Cu privire la investiții", EI-8 "Import de servicii", 5-CI "Consumurile, cheltuielile întreprinderii"). Acest fapt duce la dublarea efortului și timpului pentru persoanele juridice)

2. Excluderea factorului uman la prezentarea rapoartelor - prezentare on-line (Nu toate rapoartele pot fi prezentate în regim online, spre exemplu situațiile financiare, fapt care creează dificultăți contabililor la prezentarea acestora.)

3. Interzicerea intervenției angajaților Biroului Naţional de Statistică în rapoarte fără acordul celui care le-a elaborat

4. Promovarea prin orice media specializată a corectitudinii completării rapoartelor

5. Corectarea indicaţiilor metodice pentru univocitate şi claritate.  Organizarea seminarelor in privinta completarii 1-auto, EI-7 și EI-8.

6. Crearea unui consiliu metodic / metodologic.

Urmare a discuțiilor pe marginea acestor subiecte, ambele părți au convenit asupra următoarelor, fapt ce va permite identificarea de soluții în vederea depășirii situațiilor incerte cu prezentarea rapoartelor statistice.

1. Constituirea unui Grup de lucru comun (consiliu metodic/metodologic/tehnic);

2. Elaborarea și aprobarea un Plan de acțiuni, întru soluționarea problemelor expuse în cadrul ședinței comune (rapoarte statistice, metodologii de completare a acestora, termeni de prezentare etc.), dar și a celor care vor fi identificate pe viitor;

3. Organiarea unei ședințe comune între BNS, CNPM și Ministerul Finanțelor, pentru soluționarea problemelor ce țin de situațiile financiare și anexele acestora.

4. Întrunirea între BNS, CNPM și Ministerul Economiei și Infrastructurii, întru soluționarea problemelor ce țin de termenul de prezentare a informațiilor statistice;

5. Organizarea unor astfel de întilniri, între BNSși CNPM, 1-2 ori pe an (iar în cadrul Grupului de lucru - ori de cîte ori este necesar), pentru soluționarea problemelor ce apar în mediul de afaceri la completarea rapoartelor statistice și financiare.