vezi mai mult

Sfîrșitul încununează opera. Proiectul Legii pentru modificarea Codului muncii a fost promulgat
14.03.2019     
 
Au fost aprobate modificările la Codul Muncii, art. 111
07.03.2019     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Surse financiare importante, ratate pentru economia națională
10
01.2018
Surse financiare importante, ratate pentru economia națională
 
   

 

În conformitate cu date făcute publice de către Banca Națională a Moldovei, la data de 29 decembrie 2017 Activele Oficiale de Rezervă a Republicii Moldova se cifrau la valoarea de 2,803,256.89 mii dolari SUA. Activele Oficiale de Rezervă în cazul țării noastre sunt reprezentate de rezervele valutare (în valută convertibilă), celelalte poziții: poziția de rezervă la FMI; DST-uri; Aur - reprezintă o pondere neglijabilă din total. Pe durata anului  2017, Activele Oficiale de Rezervă au crescut cu 677,266.86 mii dolari SUA, rezervele valutare majorându-se cu 681,319.1 mii dolari SUA, pe când poziția DST s-a diminuat cu 4,301.18 mii dolari SUA.

În categoria rezervelor valutare, cea mai mare creștere a fost înregistrată pe poziția disponibilități și plasări la termen (+524,640.67 mii dolari SUA), implicit: Alte bănci centrale, BRI și FMI + 240,451.23 mii dolari SUA și bănci cu oficiile în străinătate +284,189.44 mii dolari SUA.

Pe durata primelor 10 luni ale anului 2017 Moldova a realizat importuri de bunuri și servicii în mărime de 3,904.6 milioane dolari SUA, în creștere față de perioada similară a anului 2016 cu 19%. Estimativ, către finele anului, în condițiile menținerii ritmului de creștere a importurilor celui înregistrat pe primele 10 luni ale anului, valoarea importurilor se va cifra la estimativ 4,8 miliarde dolari SUA. În acest sens, Activele Oficiale de Rezervă acoperă estimativ importul bunurilor și serviciilor pentru 7 luni, prin raportare la valoare importurilor estimate pentru anul trecut.

Pe durata a 11 luni ale anului 2017 Moldova a primit granturi în valoare de estimativ 14 mil. dolari SUA și a atras împrumuturi străine în mărime de estimativ 198 mil. dolari SUA, în conformitate cu informația la data de 30 noiembrie 2017 privind executarea bugetului public național. Astfel, doar plasamentele în bănci cu oficiile în străinătate realizate de BNM pe durata anului trecut au fost mai mari decât volumul total al resurselor atrase din exterior de către Guvern.

Sistemul descris mai sus duce la pierderi directe suportate de Moldova, estimate ca diferență dintre dobânda achitată pentru mijloacele financiare externe atrase și dobânda încasată din plasarea peste hotare a mijloacelor financiare extrase în modul descris mai sus.

Totuși, cea mai mare pierdere rezultă din canalizarea resurselor financiare de care dispune țara în acumularea de Active Oficiale de Rezervă și nu în proiecte de dezvoltare a economiei naționale.  Este imperativ în acest identificarea de către autorități a unei modalități care să ducă la investirea productivă în economia națională a resurselor valutare ale țării.