vezi mai mult

Un nou Program de Țară privind Munca Decentă
02.12.2021     
 
Consolidarea capacităților în materie de dialog social
01.12.2021     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » CNPM susține subvenționarea creării locurilor de muncă
29
12.2017
CNPM susține subvenționarea creării locurilor de muncă
 
   

CNPM salută intenția  Guvernului de stimulare a activității economice din țară și de creare a noi locuri de muncă.

Recent, executivul a aprobat un regulament privind subvenționarea creării locurilor de muncă. Regulamentul stabilește mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru subvenționarea creării locurilor de muncă pentru unele categorii de persoane, cetățeni ai Republicii Moldova, în vederea relansării economiei naționale, inclusiv a dezvoltării regionale și a ajustării acesteia la condițiile pieței de muncă. Astfel, executivul își planifică, în vederea facilitării implementării Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020, să aloce 40 mii lei, cât este mărimea subvenției stabilite pentru anul 2018, pentru fiecare loc nou de muncă creat. În total, în bugetul de stat pentru anul 2018 sunt alocate, pentru acordarea de subvenții, 40 mil. lei. În acest fel, executivul își planifică stimularea creării în anul 2018 până la 10 mii noi locuri de muncă. Subvenţia poate fi utilizată doar în scopul achitării obligațiunilor la bugetul consolidat privind plata impozitului pe venit din salariu, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi contribuțiilor de asigurări sociale.

CNPM salută intenția Guvernului de stimulare a activității economice din țară și de creare a noi locuri de muncă. Totuși, cu referire la regulamentul aprobat de executiv vom menționa câteva aspecte, necesare a fi considerate la următoarea reevaluare a acestei politici de subvenţionare. Astfel, subiecți ai subvenției sunt doar unele categorii ale populației (bărbații cu vârstat 26-44 de ani sunt excluși), iar persoanele cu handicap nu sunt vizate în niciun fel de autorități, cea ce ar exclude o serie de întreprinderi industriale din lista beneficiarilor de subvenţii. Beneficiar ai subvenției poate fi un agent economic care înregistrează o creștere pe durata unui an a efectivului de salariați cu 100 de unități. Teoretic în anul 2018 pot beneficia de subvenție un număr de maxim 100 agenți economici mari. Executivul exclude din domeniul de aplicare a regulamentului unele activități economice, fără a specifica motivul excluderii, or, activitatea economică, atâta timp cât se desfășoară în câmpul legal, are în esență același scop și oferă aceleași beneficii. Ca criteriu de calculare a creșterii efectivului de salariați, este utilizată diferența dintre numărul de angajați de la finele anului de gestiune, și numărul de angajați de la finele anului precedent. În acest mod, cum evoluează numărul de angajați pe durata intervalului de timp cuprins între reperele temporare menționate, nu pare să intereseze autoritățile, astfel, fiind create oportunități de utilizare frauduloasă a mecanismului dat