vezi mai mult

Politica fiscală şi bugetele pentru anul 2022 aprobate în primă lectură
25.11.2021     
 
Probleme și soluții din domeniul sănătății discutate cu Ministra Sănătății, Doamna Ala Nemerenco
10.11.2021     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Evoluție aparent pozitivă a PIB în 9 luni ale anului – consecință a consumului finanțat din remiteri
19
12.2017
Evoluție aparent pozitivă a PIB în 9 luni ale anului – consecință a consumului finanțat din remiteri
 
   

În conformitate cu datele statistice, în trimestrul III al anului PIB-ul țării a crescut cu 5,9% în serie ajustată sezonier față de trimestrul III al anului trecut și cu 3,6% față de trimestrul II al anului curent.

Tradițional, în trimestrul III al anului PIB-ul în serie brută este la valoarea maximă a anului, urmând a scădea în trimestrul IV și trimestrul I al anului următor.

Cea mai mare contribuție la formarea PIB în trimestrul III a anului a avut-o sectorul agricol (20,3%) urmat de sectorul de comerț (19,4%) și sectorul industrial (13,4%). Indicii volumului fizic în sectoarele vizate au crescut cu 6%, 6,9% și 4,9% respectiv, astfel, contribuția la creșterea PIB a sectoarelor date a fost de 1,2p.p., 1,4p.p. și 0,7p.p. respectiv. O contribuția înaltă la creșterea PIB a avut-o și sectorul financiar (+0,8 p.p.). În baza datelor prezentate se atestă că cea mai mare contribuția la creșterea PIB a fost exercitată de sectorul de comerț, totuși, sectorul industrial și cel agricol au contribuit la fel cu 1,9 p.p. din 4% cât a fost creșterea valorii adăugate brute în perioada vizată. Contribuția impozitelor nete pe produse la creșterea PIB a fost de 1,4 p.p. denotând indicatorul cu cea mai mare creștere a indicelui volumului fizic față de perioada similară a anului trecut (+10,1%).

Sub aspectul utilizărilor, 4,6 p.p. din creșterea PIB în trimestrul III al anului a revenit consumului final al gospodăriilor populației iar 3,6 p.p. formării brute de capital (din care formarea brută de capital fix a reprezentat 1,2 p.p.). Sectorul extern, tradițional, a diminuat creșterea PIB în trimestrul III al anului cu 2,8 p.p. Astfel, importul bunurilor și serviciilor a reprezentat 6,5 p.p. în perioada vizată, mult peste creșterea PIB (5,4%)

În total, pe durata primelor 9 luni ale anului PIB a crescut cu 3,8%, din care creșterea valorii adăugate brute a reprezentat 2,8p.p. Ponderea cea mai mare la formarea valorii adăugate brute a fost deținută de sectorului de comerț (20,3%), urmat de sectorul industrial (14,5%) și sectorul agricol (11,3%). Astfel, pe perioada vizată sectoarele agricol și industrial au deținut o pondere de doar 25,8% din PIB, contribuind la creșterea PIB cu 0,4 p.p. și respectiv 0,3p.p. Jumătate din creșterea valorii adăugate brute a fost asigurată de aportul sectorului de comerț (1,4p.p.). Consumul final pentru primele 9 luni ale anului a reprezentat 104,8% din PIB, iar formarea brută de capital 24,9% din PIB. Astfel, surplusul consumului intern în mărime de 29,7% din PIB a fost asigurat din importuri, finanțate din surse externe care nu au fost generate de economia națională. În acest sens, cel mai mare aport la creșterea PIB pe primele 9 luni ale anului în mărime de 9p.p. (din 3,8% cât a reprezentat creșterea PIB) la exercitat importul de bunuri și servicii.