vezi mai mult

Politica fiscală şi bugetele pentru anul 2022 aprobate în primă lectură
25.11.2021     
 
Probleme și soluții din domeniul sănătății discutate cu Ministra Sănătății, Doamna Ala Nemerenco
10.11.2021     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Evoluția investițiilor în active imobilizate indică asupra unor condiții neprielnice în economia națională
11
12.2017
Evoluția investițiilor în active imobilizate indică asupra unor condiții neprielnice în economia națională
 
   

Pe durata primelor 9 luni ale anului curent, valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 11113,4 mil. lei (în preţuri curente), sau  în creştere cu 2,4% (în preţuri comparabile) în raport cu aceeași perioadă a anului precedent. Investițiile în imobilizări corporale (98,3% din total investiți în active imobilizate) au crescut cu 2,2% față de perioada similară a anului trecut. Creșterea investițiilor, examinată din perspectiva surselor de finanțare a acestora, denotă asupra unor evoluții nefavorabile ale economiei naționale. Astfel, cea mai mare rată de creștere este înregistrată în categoria investițiilor în active imobilizate finanțate din contul mijloacelor bugetului de stat (+34,1%) și mijloacelor bugetelor unităților administrativ teritoriale (+25,4%). Pe când investițiile în active imobilizate din contul mijloacelor proprii (cea mai semnificativă categorie în total) a înregistrat o evoluție modestă, fiind în creștere cu doar 0,8%. Investițiile din surse străine, care dețin în anul curent o cotă mică (4,7% din total), sunt chiar în scădere (-4%).

Raportul dintre rata de creștere a investițiilor în active imobilizate și indicele prețurilor de consum este unul direct proporțional.  Creșterea prețurilor, dacă nu există condiții nefavorabile de ordin economic, politic, sau social, care ar influența mediul de afaceri, reprezintă un factor de stimulare a investițiilor în active materiale pe termen lung, implicit în dezvoltarea mediului de afaceri. Or, evoluțiile la acest capitol nu sunt pozitive în Republica Moldova. Atractivitatea investițională a Republicii Moldova, atât pentru mediul autohton de afaceri, cât, în special pentru mediul extern, este una limitată, chiar negativă. Autoritățile țării nu sunt eficiente în crearea unui mediu prielnic pentru desfășurarea afacerilor în economia națională, fapt care, pe un fundal caracterizat în anul curent prin creșterea continuă a nivelului indiciului prețurilor de consum, creează riscuri de stagflație, în eventualitatea în care temerile agenților economici în partea ce ține de evoluțiile pe viitor al țării nu vor fi eliminate.

Se impune în acest sens îndemnare autorităților să inițieze un dialog onest cu mediul de afaceri în vederea creării de condiții care să ducă la impulsionarea activității investiționale. Creșterea vertiginoasă a costului monedei național, exprimat în valută străină, dar și costul exagerat al resurselor creditare din economia națională sunt factori importanți care diminuează potențialul investițional a economiei naționale.