vezi mai mult

Politica fiscală şi bugetele pentru anul 2022 aprobate în primă lectură
25.11.2021     
 
Probleme și soluții din domeniul sănătății discutate cu Ministra Sănătății, Doamna Ala Nemerenco
10.11.2021     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Opțiuni de reevaluare a rolului salariului minim în economia națională
03
12.2017
Opțiuni de reevaluare a rolului salariului minim în economia națională
 
   

În studiul de formulare a opțiunilor de politici publice, publicat recent de către Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, au fost analizate unele aspecte vizând rolul salariului minim în economiile moderne. Concluziile studiului fac referință la importanța aplicării instrumentului vizat. Totuși, modalitatea de stabilire a salariului minim este diferă. În acest sens se evidențiază experiența statelor care au puse în aplicare sisteme decentralizate de stabilire a salariului minim, pentru fiecare ramură economică în parte. Statele vizate aplică modalitatea negocierilor directe dintre patronate și sindicate pentru fiecare ramură în parte, fără a face necesară intervenția executivului. Statele din categoria vizată, așa cum ne demonstrează datele prezentate în studiu, înregistrează o performanță mai bună decât statele care aplică modalitatea stabilirii de către executiv a unui salariu minim pe economie, în partea ce ține de ritmurile de creștere economică dar și privind antrenarea în piața muncii a păturilor social mai vulnerabile.

În concluzie, se propune părților interesate examinarea oportunității aplicării unor abordări similare în acest domeniu și în Republica Moldova. Un argument important în acest sens conform studiului menționat, este situația atestată în prezent privind ponderea care diferă semnificativ pe economie a salariului minim față de salariul mediu caracteristic fiecărei ramuri economice în parte. În cadrul unor domenii economice salariu minim reprezintă o parte semnificativă din salariul mediu, astfel, antreprenorii sunt limitați în aplicarea altor instrumente legale care să ajute la stimularea performanței angajaților.

Suplimentar, studiul menționat abordează problema mărimii salariilor în Republica Moldova, care sunt semnificativ mai mici în comparație cu nivelul minim de salarizare care este aplicat în cadrul economiilor statelor membre UE. În acest sens și urmare unor circumstanțe favorabile din domenii conexe, cetățenii moldoveni sunt încurajați să fie antrenați în activități de emigrare temporară în statele cu economii dezvoltate. Fenomenul în cauză reprezintă un factor important de risc față de evoluțiile de viitor a economiei și societății în ansamblu. Este imperativ în acest sens identificarea unor soluții lucrative de creare a locurilor de muncă și de creștere semnificativă a nivelului salarizării în economia națională, prin diminuarea presiunii fiscale aplicate asupra salariului, creșterea nivelului de pregătire profesională a lucrătorilor, stimularea investițiilor în economie, aplicarea de măsuri care să încurajeze migrația internă a cetățenilor (oferirea de locuințe sociale) care să ducă la creșterea accelerată a salariului minim, dar, măsurile menționate necesită a fi implementate de o manieră care să nu afecteze negativ productivitatea muncii.

Cu referire la aspectul enunțat mai sus, studiul menționează despre necesitatea identificării de măsuri, pe termen mediu și lung, care să ducă la stabilirea și menținerea unui salariu minim pe diverse ramuri ale economiei naționale care să fie suficient pentru acoperirea minimului de existență calculat pentru o familie formată din 3 sau chiar 4 persoane. Schimbările din perspectiva relațiilor fiscale, în special în partea ce vizează plata contribuțiilor sociale, sunt un factor important în vederea realizării acestui deziderat. Moldova la moment este pusă în situația colectării de taxe aplicate asupra veniturilor realizate de anumite categorii (social vulnerabile) a populației, care, ulterior sunt asistate social din contul surselor generale oferite de stat. Acest fapt face ca nivelul de insatisfacție personală, dar și de lipsă de încredere în propriile capacități a lucrătorilor să fie mai mare, la care se adaugă și cheltuielile administrative aferente menținerii unui aparat birocratic mai mare în domeniul social. Moldova în acest sens, pe lângă faptul că este o economie săracă, folosește ineficient puținele resurse de care dispune.