vezi mai mult

Politica fiscală şi bugetele pentru anul 2022 aprobate în primă lectură
25.11.2021     
 
Probleme și soluții din domeniul sănătății discutate cu Ministra Sănătății, Doamna Ala Nemerenco
10.11.2021     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Politica fiscală și vamală - un document deconectat de la necesitățile de dezvoltare ale țării
13
09.2017
Politica fiscală și vamală - un document deconectat de la necesitățile de dezvoltare ale țării
 
   

„Deși este de o importanță primordială pentru asigurarea condițiilor de creștere economică și creare unui climat benefic pentru desfășurarea activităților de către mediul de afaceri din Republica Moldova, Politica fiscală și vamală este privită ca o simplă ajustare a legislației de profil, impusă de necesitatea perfecționării mecanice continue a acesteia. Or, politica fiscală reprezintă, în mod uzual, mecanismul de ajustare continuă a nivelului cheltuielilor publice și mărimii taxelor aplicate, la necesitățile curente ale economiei naționale, în vederea asigurării creșterii economice", consideră Viorel Gîrbu, expert economic în cadrul Confederației Naționale a Patronatului.

Expertul afirmă că dezvoltarea economiei naționale este împiedicată de nivelul exagerat al taxelor percepute de autorități (nivelul cheltuielilor publice, implicit volumul taxelor colectate, este tradițional peste 40% din PIB), distribuirea inechitabilă și injustă social a presiunii fiscale (ponderea impozitelor indirecte este disproporționat de mare față de impozitele directe, impozitele pe venit și în special față de impozitele pe bunurile imobiliare), precum și de menținerea cronică a deficitului bugetar.

Conform afirmațiilor lui Viorel Gîrbu, abordarea autorităților nu a suferit schimbare nici în anul curent. „Documentul elaborat de către Ministerul Finanțelor este unul deconectat de la necesitățile de dezvoltare ale țării și urmărește asigurarea unui confort și stabilitate sectorului public, fără a ține cont de cerințele mediului de afaceri. În vederea depășirii acestei situații, CNPM a înaintat în 2 rânduri propuneri de ajustare a politicii fiscale din țară. Prima solicitare viza schimbarea în esență a abordărilor autorităților în acest domeniu. Regretabil, propunerile înaintate la această etapă au fost ignorate de către autorități. Cea de-a doua propunere viza deja documentul elaborat de MF, reprezentând viziunea exclusivă a ministerului menționat în acest domeniu. CNPM a prezentat opinia membrilor săi cu privire la proiectul înaintat. În total au fost înaintate 29 de propuneri de îmbunătățire a proiectului MFdintre care 10 au fost acceptate, iar 5 acceptate parțial", afirmă expertul.

CNPM consideră inoportună poziția Ministerului Finanțelor cu referire la propunerile de perfecționare a legislației fiscale elaborate de Grupul de lucru și insistă asupra revederii poziției expuse, în partea ce ține de ușurarea condițiilor de activitate a agenților economici.