vezi mai mult

Politica fiscală şi bugetele pentru anul 2022 aprobate în primă lectură
25.11.2021     
 
Probleme și soluții din domeniul sănătății discutate cu Ministra Sănătății, Doamna Ala Nemerenco
10.11.2021     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Protecția mediului – o responsabilitate pentru producători, importatori și distribuitori
10
09.2017
Protecția mediului – o responsabilitate pentru producători, importatori și distribuitori
 
   

La 6 septembrie, curent, în cadrul unei ședințe de lucru, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a prezentat noul cadru legal și a lansat dialogul între părțile interesate în vederea stabilirii mecanismului de implementare a principiului responsabilității extinse a producătorului (REP).

La ședință au participat  peste 20 de reprezentanți  ai ministerelor și patronatelor din Republica Moldova, incusiv Confederația Națională a Patronatului. 
În cadrul întrunirii au fost supuse dezbaterilor două acte normative elaborate și supuse consultărilor care vor facilita mecanismul de aplicare a prevederilor în domeniile vizate:

Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice);

Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (Directiva Parlamentului si Consiliului European 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje).

Proiectele au fost consultate cu ministerele și instituțiile interesate, iar la momentul actual dialogul este deschis pentru producătorii/distribuitorii și importatorii din țară cu accent pe REP. 
Articolul 12 al Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile are drept scop stimularea agenților economici și prevede răspunderea extinsă a producătorului care plasează pe piața internă produse care cad sub incidența principiului REP. Producătorul trebuie să-și onoreze responsabilitatea fată de protecția mediului în legătură cu activitatea pe care o realizează și din care obține profit. În acest scop, legea prevede că producătorii/distribuitorii vizați  vor  înființa sisteme individuale sau colective de colectare și returnare a acestor deşeuri de produse prin intermediul centrelor comerciale şi punctelor de colectare a deșeurilor municipale. Implementarea principiului REP va avea drept rezultat minimalizarea efectelor economice negative generate de poluare asupra resurselor mediului în procesul de producere, facilitarea reciclării prin perfecționarea design-ului produsului și dezvoltarea industriei de reciclare.
Sub incidența principiului REP cad: DEEE-urile (deșeurile de echipamente electrice și electronice), ambalajele, baterii și acumulatori, vehicule scoase din uz, uleiuri uzate, iar pentru fiecare tip de deșeuri se elaborează cadrul legal secundar.
Reglementările stabilite vor contribui la creșterea ratei de reciclare și diminuarea depozitării produselor reciclabile în amestec cu alte tipuri de deșeuri la depozitele municipale.
Legea nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile va intra în vigoare la data de 23.12.2017.