vezi mai mult

Modificări legislative ce duc la discriminarea și tratarea inegală a prestatorilor de servicii publici și privați
11.07.2018     
 
Procesul de avizare și consultare a actelor normative cu impact în activitatea de întreprinzător continuă
09.07.2018     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » CNPM susține eliminarea carnetelor de muncă
04
07.2017
CNPM susține eliminarea carnetelor de muncă
 
   

Confederația Națională a Patronatului susține modificarea legii adoptată de Parlament în baza căreia carnetele de muncă vor fi eliminate, iar angajatorii nu vor mai fi obligați să prezinte statele de personal către Inspectoratul de Stat al Muncii.

"Carnetul de muncă este un document care atestă evoluția profesională a salariatului, un schimb de informații între angajatori. Anterior acest document era utilizat pentru stabilirea drepturilor de asigurări sociale. Acum nu se mai ia drept bază pentru a stabili anumite drepturi. Aceste documente sunt de strictă evidență. Pentru a gestiona aceste documente, angajatorul este obligat să dețină un spațiu securizat, safeu în care să le stocheze, registre de evidență, etc. Este un mecanism dificil de administrat pentru angajator. Practica internațională demonstrează că este posibilă activitatea și fără carnete de muncă. Acestea au fost înlocuite cu scrisori de recomandare", informează Vladislav Caminschi, director executiv al CNPM.

Proiectul aprobat de Parlament scutește agenții economici de prezentarea a 5 rapoarte diferite ce ține de plățile salariale și impozitele aferente, dar și unele aspecte privind relațiile de muncă, ei vor prezenta un singur raport unificat.

Toate datele vor fi raportate în cadrul unei platforme unice la Inspectoratul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină. Modificarea vine să excludă dublarea informației prezentate de către agenții economici către instituțiile publice și să stabilească organul responsabil pentru recepționarea și procesarea lui.

Raportul va fi prezentat lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, către SFS.