vezi mai mult

Dialogul social prin intermediul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective se consolidează
06.09.2022     
 
Mesaj de felicitare Domnului Vladimir Florea
15.08.2022     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Eliminarea barierelor din calea businessului
18
10.2016
Eliminarea barierelor din calea businessului
 
   

Conducerea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) și membrii Consiliului de Conducere în următoarea componență: Cerescu Leonid, Drumea Radu, Rusu Tudor, Crapivca Igor, Șchiopu Olga, Bejan Raisa, Prisăcaru Ion, Chirică Sergiu, Doroș Adrian, Gherbovțan Elena, Gîncota Mihail, Severovan Mihai, Șeptelici Cristina, Iurie Năstas  au avut astăzi, 18 octombrie, o  întrevedere cu premierul Pavel Filip, unde au pus în discuție obstacolele din calea businessului. Printre subiectele abordate au fost cele ce vizează: tratarea discriminatorie a agenţilor  economici privaţi în raport cu cei din sectorul public sau cu capital de stat, emiterea actelor departamentale care vin să reglementeze activităţile economice, asigurarea transparenţei prin respectarea procedurii de consultare a actelor normative etc.

Reprezentanții patronatului au comunicat că mediul de afaceri mizează pe faptul că declaraţiile Guvernului ce ţin de formarea unui mediu de afaceri atractiv şi stimulatoriu vor fi realizate.

Astfel, s-a atras atenția asupra fenomenului de tratare discriminatorie a agenţilor  economici privaţi în raport cu cei din sectorul public sau cu capital de stat și anume: Ministerul Sănătăţii limitează drastic participarea instituţiilor medicale private în sistemul naţional de sănătate prin refuzul semnării contractelor de servicii medicale a companiilor medicale private cu Compania Naţională de Asigurare în Medicină. Inițiativa dată a fost  stopată de CNPM, dar autoritatea a găsit o altă cale de instituționalizare a acestei discriminări prin emiterea unor criterii de selectare a companiilor cu care CNAM va semna contracte. Aceste criterii sunt disproporţionate în raport cu instituțiile medicale private și cele cu capital de stat. Un alt aspect, tot la acest capitol, este Contractul-model de achiziţii publice de medicamente sau alte produse de uz medical dintre  Centrul de Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate și agenții economici, anume prin mărimea diferită a penalităţi părţilor contractului (pentru Vânzător până la 50%, pentru Beneficiar 5%).

Subiectul privind stoparea emiterii actelor departamentale care vin să reglementeze activităţile economice a fost abordat și la întâlnirile anterioare. În pofida efortului Guvernului de a ghida autorităţile în legalitatea actelor emise, inclusiv și Hotărârea Guvernului nr. 512 din 25.04.2016 cu privire la revizuirea actelor normative cu caracter de reglementare a activităţii de întreprinzător emise de Serviciul Vamal, totuși apariţia acestor tipuri de acte devine un fenomen tot mai frecvent. Urmare a unei analize efectuate,  constatam că emiterea ordinelor, dispoziţiilor etc. au ca scop evitarea consultărilor publice şi, mai mult ca atât, uneori aceste acte nici nu sunt publicate, de exemplu : 

 

  • Ordinul nr. 267 din 19 septembrie 2016 emis de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor din Republica Moldova (ANSA), nepublicat în Monitorul Oficial care impun obţinerea permisului fitosanitar despre care se cunoaşte doar ajungând la vamă.
  • Ordinele nr. 219, nr. 239, nr. 263, nr. 279 emise de Serviciul vamal chiar în perioada când se examinau celelalte pomenite de HG 512 adresând anumite subiecte a legislaţiei vamale.
  • Ordinul nr. 597/405 emis în comun de Ministerul Sănătăţii şi CNAM care vine să impună criterii de selecţie a prestatorilor de servicii medicale, care favorizează instituțiile medicale publice în raport cu cele private.
  • altele

CNPM consideră că această modalitate de emitere a actelor regulatorii practicată de unele autorităţi contravine cerinţelor legale şi bunei activităţi pentru toţi agenţii economici.  Soluţia optimă pe care o vedem noi ar fi, interzicerea emiterii de către autorităţi a actelor departamentale cu caracter de reglementare. 

Un alt subiect supus discuției a fost asigurarea transparenţei prin respectarea procedurii de consultare a actelor normative: transparența în procesul decizional, astfel cum este definită în Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008, privind transparența în procesul decizional, este din păcate o acțiune formală realizată de autorități. Scopul aplicării legii în cauză este, de fapt, nu asigurarea unei transparențe și implicarea directă a părților interesate, dar bifarea executării unei etape obligatorii a procesului de elaborare a actelor normative. Propunerea CNPM este neadmiterea  spre examinare în şedinţe de Guvern a actelor normative cu impact economic şi social fără ca acestea să fie examinate în Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. Motivul invocat adesea de instituții se rezumă la argumente precum că actul nu reglementează activitatea economică. Noi observăm aici un conflict de interese prin care autoritatea emitentă decide pentru sine dacă este acest act cu caracter de reglementare sau nu. Considerăm că deciziile în acest sens trebuie să fie luate de secretariatul Grupului de lucru a Comisiei de stat pentru  reglementarea activităţii de întreprinzător, dar nu de autor care are anumite scopuri şi interese.

De asemenea, s-a atras atenția asupra problemei ce ține de elaborarea redacției noi a Codului fiscal. În primul rînd, nu este gestionat eficient procesul de lucru asupra elaborării noii versiuni a codului, se impun termeni restrînși, care nu vor asigura nici într-un caz calitatea lucrului efectuat. Mai mult ca atât,  nu este asigurată o consecutivitate a procesului. Spre exemplu, logic ar fi inițierea lucrului asupra determinării structurii Codului fiscal și apoi, în dependență de segmentele/domeniile delimitate, să se formeze grupuri de lucru cu implicarea specialiștilor în domeniu.

Membrii CNPM au abordat și alte probleme legate de domeniul specific de activitate.

Urmare a discuțiilor, premierul a comunicat că la moment sunt în proces un șir de măsuri care în scurt timp vor soluționa o parte din problemele expuse. Totodată, s-a solicitat de a utiliza toate platformele de discuții și consultări pentru a eficientiza munca depusă de ambele părți.