vezi mai mult

Deficiențe în implementarea prevederilor Legii nr.116 privind exploatarea obiectului industrial periculos
12.08.2019     
 
Membrii Confederației în dialog cu Prim-ministrul Republicii Moldova
06.08.2019     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Propunerile CNPM pentru Consiliul Economic pe lîngă prim-ministru. Acțiunile posibile din partea autorităților statale întru diminuarea impactului interdicțiilor tarifare și netarifare din partea Federației Ruse în privința importului produselor agroalimentare din Moldova
10
09.2014
Propunerile CNPM pentru Consiliul Economic pe lîngă prim-ministru. Acțiunile posibile din partea autorităților statale întru diminuarea impactului interdicțiilor tarifare și netarifare din partea Federației Ruse în privința importului produselor agroalimentare din Moldova
 
   

 

I.       Propuneri pentru fructe

1. Alocarea nu mai târziu de 15 octombrie 2014 a sprijinului financiar producătorilor pentru merele de vară şi toamnă şi prunele comercializate atît în stare proaspătă cît și pentru procesare  după mecanismul  propus de asociația Moldova Fruct

2.  Anunțarea de către Guvern, în comun cu Camera de Comerţ şi Industrie, tranșant şi clar despre mecanismul eliberării certificatelor de forță majoră .

3. Neadmiterea acordurilor de cartel  de către fabricile de procesare în scopul reducerii  preţurilor de achiziție la mere si prune în sezonul 2014.

4. Intensificarea negocierilor cu țările UE, CSI și Orientului Mijlociu privind identificarea altor piețe de desfacere a produselor agro-alimentare .

5. Crearea condițiilor mai favorabile pentru  producătorili autohtoni  la comercializarea fructelor pe piața internă (achiziționări mai semnificative a fructelor de către instituțiile bugetare și companiile de stat, rezervarea unei cote obligatorie pentru fructele moldovenești  în rețelele de supermarket, asigurarea accesului direct al  fermierilor mici pe piețele agroalimentare, co-organizarea campaniilor de promovare a fructelor moldovenești în rîndurile populației)

§         acordarea de către APL spatii comerciale în Chişinău, Bălti Centre Raionale pentru comercializarea produselor agricole in stare proaspăta direct de la producători;

§         întâlnire cu Directorii pieţelor agricole din Chişinău pentru obţinerea de suprafeţe pentru vânzarea producţiei agricole direct de către Fermieri.

§         toate persoanele care comercializează produse agricole să posede certificat de origine a producţiei (eliberat de către primărie pentru fermieri) sau act de achiziţie pentru  intermediari, însoţit de copia certificatului de origine). Actul  de  achiziţie  pentru  produsele proaspete (uşor  alterabile) nu poate fi valabil pe o perioadă mai mare de 3 zile. Comercianţii care arendează locuri pentru comercializare în pieţele din oraşe și angajează vânzători în mod obligatoriu vor înregistra întreprinderi şi vor duce evidenţă  contabilă  a  activităţii.

§         transmiterea in comodat (gratuită  în  folosinţă)  pe  o  perioadă (5-7ani)  a  teritoriului  fostului  stadion  republican  pentru  a  organiza  o  piaţă  a  fermierilor.

§         începerea urgenta a construcţiei Centrului  Agro-alimentar  Chişinău. Proiectarea  şi  construcţia  centrelor similare în regiuni.

§         încurajarea  asocierii  şi  cooperării  fermierilor  prin  transmiterea  gratuită  de  fonduri (depozite, frigidere, unităţi  de transport, unităţi  de  procesare, acţiuni,) către  Cooperativele de întreprinzători  ale  fermierilor.

§         introducerea unui impozit consolidat rezonabil în agricultură calculat de la grad/hectar si achitat de toţi fermieri.

6. Dublarea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru 2015

7. Subvenţionarea în proporţia de 75 % şi atragerea mai multor proiecte din partea organismelor internaţionale pentru modernizarea infrastructurii de post-recoltare (frigidere, linii de sortare, calibrare, ambalare ect.). 

8.Acordarea suportului financiar din partea Guvernului şi donatorilor pentru construcţia în regiunea de nord a republicii a unei fabrici de procesare a fructelor unde pachetul majoritar să aparțină producătorilor de fructe, furnizori de materie primă.

9. Elaborarea şi aprobarea până la 31 decembrie 2014 a Strategiei de dezvoltare a pomiculturii.

10. Liberalizarea pieţei produselor petroliere prin modificarea Legii

11. Eşalonarea plaţilor impozitelor si taxelor calculate   pe o perioada nu mai mica de 2 ani;

12. Stimularea creării Cooperativelor de Întreprinzători pentru promovarea si comercializarea produselor agro-alimentare

13. ANSA împreuna cu întreprinderile de procesare sa simplifice procedurile de certificare a fructelor si legumelor livrate pentru procesare;

14. Acordarea de suport logistic întreprinderilor, care doresc să atace Federaţia Rusă în instanţele internaţionale (arbitrajul internaţional, CEDO)

15. Examinarea de către Guvern a posibilităţii de examinare a situaţiei create în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Comerţului

II.    Propuneri pentru complexul de sfeclă de zahăr și zahărului

1.Aplicarea moratoriului privind modificarea cadrului actual juridic-fiscal pentru zahăr şi sfecla de zahăr pentru următorii 5 ani. În condiţiile actuale industria are potenţialul de a depăşi situaţia de criză. Însă orice modificări a cadrului legislativ (majorarea TVA la zahăr, liberalizarea importului zahărului de trestie şi sfeclă etc.) vor avea consecințe insurmontabile şi negative.

 

2.Aplicarea mecanismelor de majorare a contingentului de export al zahărului în UE.  Surplusurile existente de zahăr necesită majorarea contingentului de 3 ori.

 

3.Studierea posibilităţilor susţinerii producătorilor sfeclei de zahăr în 2015 prin alocarea subvențiilor în mărimea de 150 lei per tona de sfeclă comercializată.

 

III.  Măsuri financiar/monetare

1.    BNM sa acorde resurse creditare ieftine in suma de min. 2mlr de lei (dobânda < 1%) pe un termen nu mai mic de 10 ani si cu o perioada de gratie de cel puţin 2 ani  Băncilor Comerciale pentru recreditarea agenţilor economici din sectorul agro-alimentar si pentru contractarea de noi credite 

2.    BNM sa promoveze in regim de urgenta relaxarea procedurii de asigurare a riscurilor (crearea provizioanelor) pentru creditele cu termen expirat ale agentilor economici din sectorul agro-alimentar;

3.    Bancile Comerciale sa acorde credite Agentilor Economici de la procesare si fermierilor la o dobanda nu mai mare de 2% cu o perioada de gratie de cel putin 2 ani;

 

4.    includerea ca subiect de negociere între Republica Moldova şi Federaţia Rusă recunoaşterea de către organele competente a Sistemului TIR şi în special acceptarea Carnetelor TIR ca garanţie financiară la efectuarea transportării mărfii în/din Federaţia Rusă.