vezi mai mult

Un nou Program de Țară privind Munca Decentă
02.12.2021     
 
Consolidarea capacităților în materie de dialog social
01.12.2021     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Comisia pentru Situații Excepționale a decis noi restricții
01
04.2021
Comisia pentru Situații Excepționale a decis noi restricții
 
   

Urmare a instituirii de către Parlament a stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 60 zile, astăzi Comisia pentru Situații Excepționale s-a întrunit în ședință pentru a discuta și a decide asupra noilor restricții ce vor fi impuse. Se reiterează măsurile de protecție și prevenire aprobate anterior prin Hotărîrile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Totodată au fost propuse și restrucții noi, principalele din care se referă la:

 - Dacă o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate și forma organizatorică încalcă regulamentele sanitare, deciziile emise anterior de către CNESP, iar activitatea acesteia pune în pericol starea de sănătate, conducătorul subdiviziunii teritoriale a Comisiei pentru Situații  Excepționale va suspenda activitatea unității pe durata stării de urgență, adică pînă la 30 mai!

 - Instituirea unui regim special de circulație a persoanelor în Chișinău și Bălți, localitățile cu numărul cel mai mare de persoane infectate. Astfel în intervalul orar 23.00-05.00 este interzisă circulația în afara gospodăriilor începînd cu 3 aprilie 2021. Excepție de la această prevedere o fac: deplasările în interes de serviciu, ieșiri pentru achiziția de medicamente sau control medical ce nu poate fi amînat sau prestat la distanță, persoanele care sunt în tranzit, ajung cu avionul la aeroportul din Chișinău seara târziu; 

 - Persoanele care se deplasează în interes de serviciu, trebuie să dețină asupra sa legitimație de serviciu, în care să fie indicate experes numele, prenumele, adresa locului desfășurării activității, perioada în care aceasta are loc pentru a fi prezentată la necesitate (control din partea organelor de monitorizare a respectării deciziilor CSE-poliția, reprezentanții Armatei Naționale). Persoanele care se vor deplasa în interes personal vor deține obligatoriu asupra sa un act de identitate și/sau o declarație pe propria răspundere, întocmită în formă liberă, în care se ve indica numele, prenumele, scopul deplasării;

 - Se interzice aflarea persoanelor pe tererenurile de joacă, cele de sport, în parcuri, scuaruri;

 - Pentru entitățile publice și private în care activează personal de birou vor fi antrenate cu prezența fizică 30% din tot personalul; se va dispune împărțirea pe ture, grupe a personalului, la necesitate;

 - Agenția Servicii Publice va presta servicii doar în baza programării prealabile!

 - Este interzisă întreprinderilor de prestare a serviciilor "comunale" să aplice consumatorilor casnici pe motiv de neplată a facturilor. Aceasta nu se referă la consumatorii industriali.

 - Se instituie moratoriu pînă la 30 mai asupra controalelor de stat planificate, nu se aplică asupra controalelor efectuate de către ANSA și ANRE, în parte ce ține de controalele tehnice ce vizează asigurarea securității energetice a statului;

 - La solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protrecției Sociale instituțiile de sănătate publice și private sunt obligate să detașeze personal medical pentru instituțiile cu profil COVID în caz de necesitate.