vezi mai mult

Legea zilierilor din nou în vizor
18.10.2021     
 
Un nou Program de Țară privind Munca Decentă a fost semnat azi la Chișinău
07.10.2021     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Achizițiile publice în selectarea prestatorilor de servicii medicale-încă o verigă slabă a sistemului
09
02.2021
Achizițiile publice în selectarea prestatorilor de servicii medicale-încă o verigă slabă a sistemului
 
   

În contextul discuțiilor în cadrul Grupului de lucru instituit pe lîngă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru elaborarea proiectului HG privind aprobarea criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (AOAM) la subiectul aplicării procedurii de achiziții publice în cazul procurării de servicii medicale au apărut divergențe între Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și prestatorii de servicii medicale.

Divergențele de opinii sunt generate de înțelegere/interpretare diferită a sensului articolului 12 (3) a1) din Legea 1585/1998, care prevede că CNAM este obligată să încheie cu prestatorii de servicii medicale, selectați conform criteriilor aprobate de Guvern, contracte de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale). În cadrul mai multor dezbateri la acest subiect s-a invocat că procedura achizițiilor publice nu poate fi aplicată contractelor cu prestatorii de servicii medicale în cadrul SAOAM întrucît atribuirea acestora este prevăzută de Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.

Ținem să atragem atenția asupra faptului că procedura de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul SAOAM efectuată pînă în prezent a purtat un caracter lipsit de transparență, fiind realizat și în lipsa unor criterii certe, adaptate necesităților sociale. 

Actualmente, la numeroasele demersuri ale prestatorilor de servicii medicale prin care s-au solicitat informații cu privire la procedura de selecție a prestatorilor de servicii medicale, argumentele care au servit drept temei pentru selectarea unor prestatori în favoarea/ detrimentul altora, CNAM nu a intervenit cu anumite precizări în acest sens, fie s-a făcut trimitere la limita fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală.

Considerăm că aplicarea unui sistem transparent și obiectiv de selectare și contractare a prestatorilor de servicii medicale este stringent necesară pentru asigurarea protecției interesului pacientului de a beneficia  de cele mai sigure și calitative servicii oferite în cadrul Programului Unic. Anume în acest mod pot fi respectate și prevederile art. 5 alin. (1), lit. b) al Legii nr. 1585/1998 în vederea asigurării drepturilor și obligațiilor egale a prestatorilor de servicii medicale.                                            

La aspectul ce ține de repartizarea volumului serviciilor medicale ținem să atenționăm asupra următoarelor: "serviciile medicale ... prestate de către IMS, vor fi contractate de către CNAM în baza tarifelor negociate cu acestea, fără a depăși tarifele aprobate de Guvern, și costurile serviciilor medicale, aprobate conform legislației în vigoare", or utilizarea sintagmelor "contractate", "negociate" presupune organizarea de concursuri/negocieri între CNAM și IMS, conform unor proceduri prestabilite.

Astfel, în conformitate cu cadrul legal actual activitatea CNAM prevăzută în Programul unic, contractarea serviciilor medicale prestate de către IMS pe bază de negociere a tarifelor, TREBUIE efectuată în conformitate cu legislația privind achizițiile publice, respectând domeniile de aplicare (pragurile) și excepțiile prevăzute (farmacii universitare).

Compania Națională de Asigurări în Medicină, după expirarea termenului de depunere a cererilor de participare, repartizează volumul serviciilor între Instituțiile Medico-Sanitare care au dreptul să presteze acest serviciu după anumite criterii prestabilite de Guvern TUTUROR solicitanților, reieșind din volumul total necesar și planificat pe țară, dar și din capacitățile de acordare a acestor servicii de către IMS, capacități confirmate documentar atât la momentul includerii în lista potențialilor prestatori de asemenea servicii medicale, cât și la momentul concret de repartizare de către CNAM a acestor servicii.

O astfel de procedură ar răspunde la maximum principiilor de transparență, egalitate, accesibilitate și totodată ar elimina orice suspiciuni de influențe neloiale și conflicte de interese. Totodată, ar fi păstrat principiul de bază de constituire a Programului unic - acesta conține o listă de servicii medicale GARANTATE de stat la un TARIF stabilit, care trebuie să fie egal pentru toate IMS implicate, fără discriminare pe bază de statut public sau privat.