vezi mai mult

Legea zilierilor din nou în vizor
18.10.2021     
 
Un nou Program de Țară privind Munca Decentă a fost semnat azi la Chișinău
07.10.2021     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Cum "reanimăm" dialogul social în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective?
03
02.2021
Cum "reanimăm" dialogul social în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective?
 
   

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, ca parte componentă a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, se arată îngrijorată de faptul activității acesteia precum și de cum în ultima perioadă se realizează Hotărîrile Comisiei în general.

Constatăm cu regret că recomandările ce vin către diverse instituții/ministere responsabile pentru discutarea suplimentară a subiectelor invocate în cadrul ședințelor Comisiei ori convocarea grupurilor de lucru în vederea identificării de soluții rămîn doar pe hîrtie, or în termenele expres instituite în Hotărîrile Comisei nu s-au întreprins măsuri ce ar veni în sprijinul solicitanților, reprezentanți ai mediului de afaceri.

Considerăm că astfel este diminuat considerabil rolul dialogului social și al Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective per ansamblu.

Ținem să amintim că Articolul 17 din Legea nr. 245/21.07.2006  - Organizarea activităţii Comisiei naţionale -  prevede că Şedinţele Comisiei naţionale se convoacă ori de cîte ori este nevoie, conform planului de lucru, dar nu mai rar decît o dată pe lună! Asistăm însă la convocarea acestor ședințe sporadic, de cele mai multe ori cu amînări.

Articolul 11 din aceeași Lege prevede expres că membrii Comisiei examinează proiectele de acte normative din domeniul muncii şi cel social-economic și adoptă hotărîri cu caracter de recomandare în chestiunile ce ţin de competenţa sa, hotărîri pe care organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, patronatele şi sindicatele urmează să le examineze în mod obligatoriu şi să informeze în scris comisia despre rezultatele examinării! Și în acest caz, spre regret, ținem să menționăm despre caracterul mai mult formal al acestor ședințe.

Ne exprimăm speranța și ne dorim ca indiferent de situația politică dialogul social să revină pe făgașul normalității!