vezi mai mult

Legea zilierilor din nou în vizor
18.10.2021     
 
Un nou Program de Țară privind Munca Decentă a fost semnat azi la Chișinău
07.10.2021     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » "Ghilotina" actelor normative în acțiune!
13
01.2021
"Ghilotina" actelor normative în acțiune!
 
   

La 12 ianuarie s-a desfășurat prima ședință din acest an a Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător. Pe agendă au fost incluse 4 subiecte: 1. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile; 2. Proiectul de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare; 3. Proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților; 4. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.929/2009 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete.  

Urmare a examinării și discuțiilor pe marginea proiectelor înaintate, unul din acestea a fost acceptat și trei-respinse!

Discuții aprinse au fost la proiectul de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, ce ține de raționalizarea consumului de alimente pe întreg lanțul economic și are drept obiectuv principal excluderea aruncării "la tomberon"  a produselor alimentare, oferind alternative în acest sens. Principalul argument care a stat la baza deciziei grupului de lucru de a nu susține proiectul se referă la faptul că acesta repetă legislația deja existentă și oferă puține soluții pentru a atinge obiectivul propus și anume diminuarea risipei alimentare. Membrii și experții Grupului de lucru consideră necesară abordarea mult mai complexă a acestei probleme cu amendamente necesare de adus în legislația fiscală prin care să fie reglementate aspectul TVA și cel al impozitării.

S-a recomandat autorilor și părților interesate inițierea unui dialog în vederea discutării multiletarale a proiectului și identificarea de soluții pentru divergențele invocate în cadrul ședinței.