vezi mai mult

Revenirea la muncă în siguranță o prioritate pentru angajatori
24.08.2020     
 
Planul de Continuitate a Afacerii în 6 pași
24.08.2020     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Criteriile de contractare ale instituțiilor medico-sanitare ar putea fi stabilite prin Hotărîre de Guvern
09
03.2020
Criteriile de contractare ale instituțiilor medico-sanitare ar putea fi stabilite prin Hotărîre de Guvern
 
   

Urmare a sesizării depuse de către Direcția executivă a CNPM și înaintată Prim-ministrului Republicii Moldova, Dl Ion Chicu, la subiectul ce ține de criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală, la 3 martie curent de către Cancelaria de Stat a fost convocată o ședință de lucru în cadrul căreia a fost discutată problema invocată. La eveniment au participat reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Direcția executivă a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova.

În opinia noastră, contractarea prestatorilor publici de servicii medicale este avantajată prin mecanisme lipsite de prevederi clare și transparente, or alocarea din bugetul FAOAM în proporție de aproximativ 95% prestatorilor publici aduc prejudicii posibilității de a asigura accesul pacientului la prestatori de servicii indiferent de tipul de proprietate în vederea respectării dreptului lui la libera alegere a medicului, a instituţiei medicale şi a formei de asistenţă medicală consacrat în art.25 al Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28.03.1995

Amintim că adoptarea netransparentă a criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul AOAM a fost subiectul unei dezbateri și în cadrul Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, care a și identificat neconcordanța cu cadrul legal al ordinului comun al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Ca și soluție a fost propusă instituirea unei reglementări a mecanismului de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului AOAM, bazată pe principiile și regulile aplicabile gestiunii fondurilor publice, precum sunt cele din FAOAM, ce ar asigura respectarea unei concurențe loiale în domeniul procurării de servicii medicale.

Urmare a ședinței din 3 martie s-a decis:

 - Crearea unui grup de lucru care va elabora criteriile de contractare, care vor fi aprobate prin Hotărîre de Guvern, respectînd rigorile de transparență și mecanismele de consultare și adoptare. În acest grup de lucru vor participa reprezentanți ai Confederației Naționale a Patronatului, Companiei de Asigurări în Medicină, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 - Ministerul de resort va crea un alt grup de lucru extins pentru implementarea principiilor de achiziții publice în sistemul de sănătate, prin implicarea mai multor instituții, or asupra surselor ce constituie bugetul AOAM ca parte a Bugetului Public Național trebuie să se rasfîngă prevederile Legii privind achizițiile publice.