vezi mai mult

Revenirea la muncă în siguranță o prioritate pentru angajatori
24.08.2020     
 
Planul de Continuitate a Afacerii în 6 pași
24.08.2020     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Continuă discuțiile la subiectul munca prin agent de muncă temporară
04
03.2020
Continuă discuțiile la subiectul munca prin agent de muncă temporară
 
   

La 3 martie, pe platforma Consiliului Economic, Grupul de lucru 4, prezidat de directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatului, s-a desfășurat o ședință de lucru în cadrul căreia a fost discutat proiectul de lege ce are drept scop reglementarea muncii prin agent de muncă temporară. Astfel se propune completarea mai multor acte legislative, inclusiv a Codului muncii.

Proiectul a fost propus de Direcția executivă a Confederației Naționale a Patronatului și dezbătut anterior în mai multe ședințe ale Consiliului economic, după care -expediat și altor părți interesate pentru completări și sugestii de îmbunătățire.

Scopul principal al proiectului este soluționarea problemei lipsei de personal, astfel companiile vor putea apela la un agent de muncă temporară, care le va pune la dispoziție un salariat ce va activa pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar. Misiunea de muncă temporară la aceeași întreprindere va putea fi exercitată pentru un termen maxim de 24 de luni.

La solicitarea membrilor Consiliului Economic, a fost introdus un articol ce reglementează recuperarea prejudiciului produs de salariatul temporar de la agentul de muncă temporară, cu excepţia situaţiei în care prejudiciul a fost cauzat de o faptă penală, răspunderea fiind personală și aparţinând în totalitate salariatului temporar.

Tot în cadrul ședinței a fost pus accentul și pe aspectul ce vizează securitatea și sănătatea în muncă. Conform proiectului propus, obligaţia asigurării securităţii şi sănătăţii pe perioada realizării misiunii de muncă temporară revine utilizatorului, care are obligaţiile stabilite de lege pentru angajatori. Participanții la discuții au menționat necesitatea includerii unor prevederi mai clare ce ar reglementa responsabilitatea părților în acest proces, precum și prevederi ce se referă la informarea salariaților despre riscurile profesionale.

Totodată, au fost concretizate condițiile unei perioade de probă pentru realizarea misiunii, care va depinde de termenul misiunii. Astfel, prin contractul de muncă temporară poate fi stabilită o perioadă de probă care nu va depăşi 2 zile calendaristice în cazul în care termenul misiunii este mai mic sau egal cu o lună; 5 zile calendaristice - în cazul în care termenul misiunii este cuprins între o lună şi 3 luni; 15 zile calendaristice - în cazul în care termenul misiunii este între 3 şi 6 luni și 30 zile calendaristice - în cazul unui termen mai mare de 6 luni.

Reprezentanții Ministerului Sănătăți, Muncii și Protecției Sociale, participanți la ședință au declarat că implementarea proiectului, precum și propunerile enunțate sunt susținute conceptual.  Totodată a fost recomandată revizuirea noțiunilor de agent de muncă temporară și misiune de muncă temporară, propuse pentru completarea Codului muncii, precum și o distincție clară între agentul de muncă temporară și agenția privată de muncă, pentru a elimina toate ambiguitățile.

Evidența agenților de muncă temporară urmează să fie discutată într-o ședință tehnică separată cu analiza riscurilor ce o reprezintă această activitate în raport cu societatea.

Pentru definitivarea proiectului, urmare a discuțiilor în cadrul mai multor ședințe, o ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va avea loc în viitorul apropiat.