Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM

Noutățile CNPM

Codul muncii discutat în cadrul unei ședințe cu prim-ministrul Pavel Filip
Reprezentanții mediului de afaceri s-au întrunit, recent, într-o ședință prezidată de prim-ministrul, Pavel Filip.Subiectul întrunirii a fost analiza activității grupului ad-hoc creat de platforma Consiliului Economic care se ocupă de modificarea Codului muncii.Potrivit lui Vladislav Caminschi, director executiv al Confederației
17.04.2017     
Sărbători Luminate și Hristos a înviat!!!
Stimați Membri, Colegi, Parteneri, Învierea Domnului să ne aducă speranță, să dainuie in inimile noastre, să ne lumineze viaţa si să ne aducă renaşterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunătate şi căldură in suflete!Sărbători luminate lîngă cei dragi! Hristos a Înviat! 
14.04.2017     
   
Viorel Gîrbu - expert economic CNPM
Din data de 3 aprilie curent, din echipa Direcției executive CNPM face parte Domnul Viorel Gîrbu, angajat cu suportul ILO, oficiul Subregional Budapesta, în calitate de expert economic, care va oferi consultanță, expertiză proiectelor de acte normative și legislative
14.04.2017     
Bine ai venit în echipa CNPM Liliana Beregoi
Direcția executivă CNPM urează bun venit d-nei Liliana Beregoi, angajată cu suportul Programului Olandez de Cooperare Patronală (DECP) în calitate de specialist în comunicare și relații cu publicul. Principalele atribuții vor fi elaborarea și plasarea pe sait și pagina de
13.04.2017     
   
Vladislav Caminschi - membru al grupului de lucru instituit de Ministerul Finanțelor
În scopul îmbunătățirii cadrului legal în domeniul achizițiilor publice, Ministerul Finanțelor din RM a instituit un grup de lucru.Membri ai acestui grup sunt reprezentanți ai ministerului finanțelor, ministerului economiei, Agenția de Achiziții Publice, Confederația Națională a Sindicatelor, etc.Directorul executiv al
12.04.2017     
Partenerii sociali, alături de CNPM, se pronunță contra economiei informale
Confederația Națională a Sindicatelordin Moldova (CNSM), în colaborare cu Consiliul Pan-European Regional (PERC) alConfederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC) și Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung au organizat, la începutul luniiaprilie, curent, un atelier de lucru cu participarea partenerilor sociali și aexperților internaționali, pentru a
11.04.2017     
   
Instruire în domeniul sănătății și securității muncii desfășurată de specialiștii CNPM
Recent, Centrul de Prelucrare și Transportare Poștă a organizat o instruire în domeniul sănătății și securității în muncă.În calitate de instructori au fost Vladislav Caminschi și Radu Drumea, specialiști din cadrul Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova.Participanți la instruire au fost 18 persoane responsabili de personal. Instruirea a durat două zile și s-a axat pe următoarele subiecte:-          Legislația în domeniul sănătății și securității în muncă-          Responsabilitatea pentru încălcarea actelor juridice în domeniul sănătății-          Inițiere în evaluarea riscurilor-          Responsabilitățile în
11.04.2017     
7 noi întreprinderi au aderat la Asociația Patronală Teritorială Ialoveni
 La 7 aprilie curent, Asociația Patronală Teritorială Ialoveni (APTI) a organizat ședința Consiliului de Administrare. În cadrul evenimentului, 7 întreprinderi au devenit membri ai APTI. Conducătorii întreprinderilor au menționat că au aderat la Asociație pentru a primi susținere și apărare
11.04.2017     
   
La Chișinău s-a desfășurat cel de-al treilea Congres al Contabililor din Republica Moldova
La 4 aprilie curent, la Chișinău, s-a desfășurat cel de-al treilea Congres al Contabililor din Republica Moldova. Evenimentul a fost consacrat aniversării a șapte ani de la instituirea sărbătorii profesionale "Ziua Contabilului" și a avut genericul: "Consolidarea profesiei contabile în
06.04.2017     
CNPM a semnat un acord de colaborare cu Universitatea Cooperatist Comercială
 Confederația Națională a Patronatului a încheiat un acord de colaborare cu Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova.În baza acordului, entitățile urmează să colaboreze pentru a îmbunătăți și eficientiza programele de studii în conformitate cu cerințele de pe piața muncii.În acest scop, părțile au convenit să colaboreze pentru a promova și stimula voluntariatul în rândul studențiolor; să contribuie la asigurarea unui loc pentru efectuarea stagiului de practică, dar și să organizeze în comun ateliere de lucru în cadrul cărora să fie analizate
06.04.2017     
   
Evoluția legislației privind modificarea Codului Muncii a fost prezentată în cadrul unei conferințe naționale
 La finele lunii martie, la Chișinău a avut loc ediția a IV-a a Conferinței Naționale  "Legislația muncii". În cadrul evenimentului au participat peste 100 de solicitanți, specialiști ai departamentelor de resurse umane, contabili, juriști, liber profesioniști în domeniul resurselor umane
03.04.2017 - 06.04.2017     
Ședința Grupului de lucru 3 Oportunitatea implementării principiului de coplată la serviciile medicale
La 23 martie curent, Grupul de Lucru 3 pe platforma Consiliului Economic al Prim-ministrului s-a convocat în ședința tematică Oportunitatea implementării principiului de coplată la serviciile medicale. D-na Olga Șchiopu, Președintele UIMSP, membru CNPM, a prezentat o analiză
28.03.2017     
   
Prima ședință a Consiliului Consultativ pentru IMM-uri
  La 17 martie, în incinta Ministerului Economiei s-a desfășurat prima ședința a Consiliului Consultativ pentru IMM-uri, constituit prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 22.02.2017 și care are drept scop consolidarea dialogului public privat, dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii,
27.03.2017     
Workshop Dialogul social - oportunitate sau obligație. Experiența Germaniei
La 13 martie, cu suportul Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V, Germania la CBT Cricova a fost organizat un workshop cu membrii CNPM cu genericul Dialogul social-obligație sau oportunitate. Practica europeană și experiența Germaniei. 
14.03.2017     
   
Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului
Guvernul a aprobat și a prezentat Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, care prevede concretizarea normelor ce țin de aplicarea noulul mecanism de calculare,
13.03.2017     
În atenția agenților economici. Graficul controalelor pentru anul 2017
A fost facut public graficul de controale pentru anul 2017 efectuate de către Serviciul Fiscal și Serviciul Vamal. Pentru detalii accesați sait-ul www.controale.gov.md
01.03.2017     
   
Un gînd frumos, un Mărțișor pentru membrii, colegii și partenerii CNPM
O primăvară frumoasă, cu gînduri bune, speranțe și realizări!!!
01.03.2017     
Prima ședință a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective
La 23 februarie curent, ora 15.00 partenerii sociali s-au întrunit în cadrul primei ședințe a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Pe ordinea de zi au fost incluse trei subiecte pentru discuții:1. Cu privire  la situaţia în
27.02.2017     
   
Alegerea președintelui Asociației Patronale Teritoriale Ialoveni
La 24 februarie curent, la Asociația Patronală Teritorială Ialoveni a avut loc Adunarea Generală extraordinară, desfășurată pentru alegerea unui nou președinte al asociației în legătură cu demisia D-lui Mihail Gîncota, care a deținut această funcție pe un termen de
24.02.2017     
Întrevedere cu misiunea Fondului Monetar Internațional
La 22 februarie curent, membrii CNPM au avut o întrevedere cu misiunea Fondului Monetar Internațional cu tematica discuției axată pe situația economică curentă și perspective. Discuțiile au început cu o scurtă prezentare oferită de Dl Leonid Cerescu, care
23.02.2017     
   
Vizita de studiu a reprezentanților Programului Olandez de Cooperare Patronală
În perioada 15-17.02.2017, programul Olandez de Cooperare Patronală, în persoanele D-lor Arnout de Koster, Jannes van der Velde, Jos van Erp, au efectuat o vizită de studiu la CNPM.   Scopul acestei vizite de studiu - intensificarea relațiilor
17.02.2017     
Call for expression of interest
The ILO is looking for experienced economist (consultancy role) to strengthen capacity of the National Confederation of Employers of Moldova (CNPM) in the area of economic analysis, wage and income policy. Appropriate person would have university degree
09.02.2017     
   
Ședința comună a Direcțiilor executive ale asociațiilor-membre
Astăzi, 9 februarie curent, la sediul CNPM a avut loc prima ședință comună a Direcțiilor executive ale asociațiilor-membre. Ședința a fost convocată urmare a deciziei Consiliului de Conducere CNPM din 15.12.2016 și se va desfășura, conform solicitărilor, la începutul fiecărei luni. În cadrul acestora Direcția executivă va informa participanții despre activitatea desfășurată pe perioada lunii anterioare - participări la ședințe, întruniri în interesul membrilor; avizări de proiecte de acte legislative; precum și alte realizări obținute. După o scurtă retrospectivă
09.02.2017     
Instituirea Grupului național pentru evaluarea performanței autorității publice
În scopul executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 807 din 29 iunie 2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, Ministerul Economiei a emis la 01 noiembrie 2016
09.02.2017     
   
Ședință de lucru privind tarifele la energia electrică
Astăzi, 8 februarie a avut loc o ședință de lucru a mai mulți membri CNPM, în cadrul căreia au fost discutate tarifele la energia electrică si diferența acestor tarife in funcție de tipul rețelei. Inițiativa aparține Asociației Patronale a
08.02.2017     
Întrevedere cu reprezentanții European Training Foundation
La 31 ianuarie curent, membri ai Direcția executive CNPM, Vlad Caminschi, director executiv și Iulia Drumea, director de proiecte, au avut o întrevedere cu reprezentanții European Training Foundation. Discuția a fost axată, preponderent, pe comitetele sectoriale, acestea fiind unicul
08.02.2017     
   
Dezbaterile pe subiectul modificării Codului Muncii
La 27 ianuarie curent, reprezentanții mediului de afaceri, ai sindicatelor și autorităților publice au avut o nouă rundă de negocieri pe subiectul modificării Codului Muncii, în speță pe transpunerea a 3 Directive ale UE. Participanții la discuții și-au axat
31.01.2017     
Consultările pe marginea modificărilor în Codul Muncii
La 20 ianuarie curent, în cadrul platformei Consiliului economic al Prim-ministrului a avut loc o nouă rundă de negocieri pe marginea modificării Codului Muncii. Propunerile de modificare a Codului Muncii sunt discutate în cadrul
24.01.2017     
   
Lansarea Grupului de Lucru 4 - Reducerea ocupării informale și a fenomenului salariilor în plic
La indicația Prim-ministrului, pe platforma Consiliului Economic, la 16 ianuarie curent a fost organizată o ședință de constituire a unui grup de lucru permanent nou: Grupul nr. 4 Reducerea ocupării informale și a fenomenului salariilor în plic. În cadrul
18.01.2017     
CNPM susține Guvernul în retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern
În cadrul ședinței de Guvern din 21 decembrie curent pe ordinea de zi s-a regăsit subiectul cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern, care a fost susținut
22.12.2016     
   
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»