Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM

Noutățile CNPM

Instituirea Grupului național pentru evaluarea performanței autorității publice
În scopul executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 807 din 29 iunie 2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, Ministerul Economiei a emis la 01 noiembrie 2016
09.02.2017     
Ședință de lucru privind tarifele la energia electrică
Astăzi, 8 februarie a avut loc o ședință de lucru a mai mulți membri CNPM, în cadrul căreia au fost discutate tarifele la energia electrică si diferența acestor tarife in funcție de tipul rețelei. Inițiativa aparține Asociației Patronale a
08.02.2017     
   
Întrevedere cu reprezentanții European Training Foundation
La 31 ianuarie curent, membri ai Direcția executive CNPM, Vlad Caminschi, director executiv și Iulia Drumea, director de proiecte, au avut o întrevedere cu reprezentanții European Training Foundation. Discuția a fost axată, preponderent, pe comitetele sectoriale, acestea fiind unicul
08.02.2017     
Dezbaterile pe subiectul modificării Codului Muncii
La 27 ianuarie curent, reprezentanții mediului de afaceri, ai sindicatelor și autorităților publice au avut o nouă rundă de negocieri pe subiectul modificării Codului Muncii, în speță pe transpunerea a 3 Directive ale UE. Participanții la discuții și-au axat
31.01.2017     
   
Consultările pe marginea modificărilor în Codul Muncii
La 20 ianuarie curent, în cadrul platformei Consiliului economic al Prim-ministrului a avut loc o nouă rundă de negocieri pe marginea modificării Codului Muncii. Propunerile de modificare a Codului Muncii sunt discutate în cadrul
24.01.2017     
Lansarea Grupului de Lucru 4 - Reducerea ocupării informale și a fenomenului salariilor în plic
La indicația Prim-ministrului, pe platforma Consiliului Economic, la 16 ianuarie curent a fost organizată o ședință de constituire a unui grup de lucru permanent nou: Grupul nr. 4 Reducerea ocupării informale și a fenomenului salariilor în plic. În cadrul
18.01.2017     
   
CNPM susține Guvernul în retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern
În cadrul ședinței de Guvern din 21 decembrie curent pe ordinea de zi s-a regăsit subiectul cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern, care a fost susținut
22.12.2016     
Ședința Consiliului de Conducere CNPM
La 15 decembrie curent a avut loc ședința ordinară a Consiliului de Conducere CNPM, în cadrul căreia s-au discutat mai multe subiecte. A fost prezentat spre aprobare raportul de activitate a direcției executive pentru a. 2016, raportul privind excutarea
20.12.2016     
   
Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective
La 2 decembrie curent, conforma deciziei Biroului executiv, partenerii sociali s-au întrunit în ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective în cadrul căreia s-au discutat urmatoarele subiecte:     Examinarea situaţiei din sistemul de achiziţii publice.     Ехaminarеa situaţiеi în  сazul înstrainării
05.12.2016     
Prima ședință a Grupului de Lucru privind elaborarea noului Cod al Muncii
  Astăzi 10 noiembrie, a avut loc prima ședință a grupului de lucru creat pentru elaborarea noului Cod al Muncii, creat prin Dispoziția Primului Ministru nr. 145-d din 3 noiembrie 2016. Membru al acestui grup din partea CNPM este dl.
11.11.2016     
   
Instruirea 07-09.11.2016 pe subiectul Medierea
  În perioada 7-9 noiembrie s-a desfășurat cel de al doilea modul al seminarului "Negocierea după interese și Medierea".  Acest eveniment s-a axat pe soluționarea extrajudiciară a conflictelor - mediere. Medierea fiind un instrument relativ nou pentru Republica Moldova, dar
10.11.2016     
Participarea la Conferința Internațională - Pentru un dialog social eficient în Republica Moldova
La 26 octombrie curent, în incinta Radisson Blue LeoGrand Hotel s-au desfășurat lucrările Conferinței Internaționale cu genericul  - Pentru un Dialog social eficient în Republica Moldova.  Evenimentul a fost organizat de către fundația Friedrich-Ebert-Stiftung, Organizația Internațională a Muncii, Confederațiile
28.10.2016     
   
Reuniunea Consiliului mixt de cooperare în afaceri Moldo-Leton
La 21 octombrie curent, la sediul CNPM s-a desfășurat prima Reuniune a Consiliului mixt de cooperare în afaceri Moldo-Leton, organizat de către Confederația Patronatelor din Letonia (LDDK) și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM). În cadrul acestei
25.10.2016     
Eliminarea barierelor din calea businessului
Conducerea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) și membri Consiliului de Conducere în următoarea componență: Cerescu Leonid, Drumea Radu, Russu Tudor, Crapivca Igor, Șchiopu Olga, Bejan Raisa, Prisăcaru Ion, Chirică Sergiu, Doroș Adrian, Gherbovțan Elena, Gîncota Mihail, Severovan
18.10.2016     
   
Ședința ordinară a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.
 La 13 octombrie curent s-a desfșurat ședința ordinară a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.Președintele Comisiei, Dl Octavian Calmîc a anunţat deschiderea şedinţei Comisiei şi a prezentat ordinea de zi:1.                Examinarea Proiectului  Lege privind modificarea şi completarea unor acte
17.10.2016     
La Mulți Ani, Chișinău!
La 14 octombrie, orașul Chișinău, capitala Republicii Moldova, își sărbătorește aniversarea de 580 ani. Cu acest prilej Direcția executivă a CNPM vine cu sincere urări de bine și sănătate pentru toți locuitorii capitalei, agenții economici, care contribuie la dezvoltarea
13.10.2016     
   
Mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 10 ani de la fondarea Camerei de Comerț Americane din Moldova
 Stimați Membri ai Camerei de Comerț Americane din MoldovaDragi Colegi  În  numele Consiliului de Conducere CNPM aduc sincere felicitări cu prilejul Aniversării a 10 ani de la fondarea Camerei de Comerț Americane, membru al Confederației Naționale a Patronatului din Republica
07.10.2016     
Atelier de lucru pentru elaborarea Planului Strategic de dezvoltare a CNPM
La 22 și 23 septembrie curent, Direcția executivă și membrii CNPM au fost antrenați în lucrările Atelierului de lucru care a avut drept scop elaborarea Planului Strategic al CNPM. Acest exercițiu important a fost prevăzut și în Programul de
27.09.2016     
   
Mesaj de felicitare pentru "BOEKESTIJN TRANSPORT SERVICE" SRL
La 24 septembrie compania de transport "Boekestijn Transport Service" SRL, membru CNPM, şi-a sărbătorit aniversarea de 10 ani pe piaţa Moldovei. Cu acest prilej Direcţia executivă adresează sincere urări de bine şi sănătate colectivului, succese remarcabile, parteneri de încredere
26.09.2016     
Dezbaterile publice a politicii bugetar-fiscale pentru a. 2017
La 21 septembrie curent, Ministeru Finanțelor a organizat dezbaterile publice aferent setului de materiale ce vizează modificare și completarea unor acte legislative în partea ce ține de realizarea politicii fiscale, vamale și bugetare pentru anul 2017. La această ședință
26.09.2016     
   
Curs de Formare în Domeniul Evaluării Impactului asupra Mediului pentru Lansarea unui Nou Serviciu al CNPM
În perioada 15-19  august curent membrii direcției executive a CNPM au participat la cel de-al treilea curs de formare în domeniul  evaluării impactului asupra mediului pentru întreprinderi. Ciclul de instruiri este realizat în cadrul proiectului East Invest 2, implementat de Eurochambres
19.08.2016     
Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective
La 26 iulie curent, ora 15.00, în temeiul Hotărîrii Birouului executiv, s-a desfășurat ședința CNCNC cu următoarea ordine de zi:1.     Aprobarea Planului de activitate al CNCNC pentru semestrul II al anului 2016.Raportor - Secretariatul CNCNC. 2.     Examinarea proiectului Legii cu privire
28.07.2016     
   
Ședința Consiliului de Conducere CNPM
La 21 iulie, ora 10.00 la sediul CNPM a avut loc ședința Consiliului de Conducere CNPM cu următoarea ordine de zi:Propunerile CNPM pentru politica bugetar-fiscală aa. 2017-2019, înaintate Ministerului FinanțelorProiectul Legii Contabilității prezentat de Ministerul Finanțelor. Opinii și propuneri
22.07.2016     
Şedinţa Consiliului Economic al Prim-ministrului
La 14 iulie curent a avut loc cea de-a doua şedinţă, în format lărgit, a Consiliului Economic, prezidată de Dl Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova. În cadrul acestui Consiliu se regăsesc mai mulţi membri ai Confederaţiei Naţionale a
15.07.2016     
   
Curs de Formare în Domeniul Evaluării Impactului asupra Mediului pentru Lansarea unui Nou Serviciu al CNPM
 În perioada 11-15  iulie curent membrii direcției executive a CNPM au participat la cel de-al doilea curs de formare (din trei preconizate) pe diverse aspecte referitoare la evaluarea impactului asupra mediului pentru întreprinderi.Ciclul de instruiri este realizat în cadrul proiectului
15.07.2016     
Întrevedere cu misiunea FMI în Republica Moldova
La 13 iulie curent, membrii Consiliului de Conducere CNPM au avut o întrevedere cu misiunea FMI în Republica Moldova. Tematica propusă pentru discuţie - Situaţia economică curentă si perspective. Din partea misiunii FMI la întrevedere au participat şefa
14.07.2016     
   
Curs de Formare în Domeniul Evaluării Impactului asupra Mediului pentru Lansarea unui Nou Serviciu al CNPM
 În perioada 13-17 iunie curent membrii direcției executive a CNPM au participat la un curs de formare pe diverse aspecte referitoare la evaluarea impactului asupra mediului pentru întreprinderi.Ciclul de instruiri este realizat în cadrul proiectului East Invest II, implementat de
17.06.2016     
Propuneri pentru politica fiscala 2017
   Urmare a şedinţei unui grup de lucru în cadrul căreia s-au pus in discuţie propunerile pentru politica fiscala pe anul 2017, acestea au fost sistematizate şi înaintate oficial Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.        Prior elaborării unui
08.06.2016     
   
Angajatorii s-au pomenit ostaticii populismului politic
CNPM îşi exprimă dezacordul cu modalitatea în care a fost instituită ziua nelucrătoare de 1 iunie, transmite IPN cu referire la un comunicat al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova (CNPM).„Săptămâna trecută, Parlamentul a adoptat Hotărârea prin care instituie sărbătoare
01.06.2016     
A doua vizită de lucru a dlui Henry Zimmermann la Chișinău în cadrul Programului East-Invest II
În perioada 23-27 mai curent dl Henry Zimmermann (reprezentant al Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern)s-a aflat într-o vizită de lucru la Chișinău ca urmare a activităților în cadrul proiectului.Un accent deosebit a fost pus pe strategia de dezvoltare a serviciilor CNPM. În
27.05.2016     
   
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»