Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM

Noutățile CNPM

Un gînd frumos, un Mărțișor pentru membrii, colegii și partenerii CNPM
O primăvară frumoasă, cu gînduri bune, speranțe și realizări!!!
01.03.2017     
Prima ședință a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective
La 23 februarie curent, ora 15.00 partenerii sociali s-au întrunit în cadrul primei ședințe a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Pe ordinea de zi au fost incluse trei subiecte pentru discuții:1. Cu privire  la situaţia în
27.02.2017     
   
Alegerea președintelui Asociației Patronale Teritoriale Ialoveni
La 24 februarie curent, la Asociația Patronală Teritorială Ialoveni a avut loc Adunarea Generală extraordinară, desfășurată pentru alegerea unui nou președinte al asociației în legătură cu demisia D-lui Mihail Gîncota, care a deținut această funcție pe un termen de
24.02.2017     
Întrevedere cu misiunea Fondului Monetar Internațional
La 22 februarie curent, membrii CNPM au avut o întrevedere cu misiunea Fondului Monetar Internațional cu tematica discuției axată pe situația economică curentă și perspective. Discuțiile au început cu o scurtă prezentare oferită de Dl Leonid Cerescu, care
23.02.2017     
   
Vizita de studiu a reprezentanților Programului Olandez de Cooperare Patronală
În perioada 15-17.02.2017, programul Olandez de Cooperare Patronală, în persoanele D-lor Arnout de Koster, Jannes van der Velde, Jos van Erp, au efectuat o vizită de studiu la CNPM.   Scopul acestei vizite de studiu - intensificarea relațiilor
17.02.2017     
Call for expression of interest
The ILO is looking for experienced economist (consultancy role) to strengthen capacity of the National Confederation of Employers of Moldova (CNPM) in the area of economic analysis, wage and income policy. Appropriate person would have university degree
09.02.2017     
   
Ședința comună a Direcțiilor executive ale asociațiilor-membre
Astăzi, 9 februarie curent, la sediul CNPM a avut loc prima ședință comună a Direcțiilor executive ale asociațiilor-membre. Ședința a fost convocată urmare a deciziei Consiliului de Conducere CNPM din 15.12.2016 și se va desfășura, conform solicitărilor, la începutul fiecărei luni. În cadrul acestora Direcția executivă va informa participanții despre activitatea desfășurată pe perioada lunii anterioare - participări la ședințe, întruniri în interesul membrilor; avizări de proiecte de acte legislative; precum și alte realizări obținute. După o scurtă retrospectivă
09.02.2017     
Instituirea Grupului național pentru evaluarea performanței autorității publice
În scopul executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 807 din 29 iunie 2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, Ministerul Economiei a emis la 01 noiembrie 2016
09.02.2017     
   
Ședință de lucru privind tarifele la energia electrică
Astăzi, 8 februarie a avut loc o ședință de lucru a mai mulți membri CNPM, în cadrul căreia au fost discutate tarifele la energia electrică si diferența acestor tarife in funcție de tipul rețelei. Inițiativa aparține Asociației Patronale a
08.02.2017     
Întrevedere cu reprezentanții European Training Foundation
La 31 ianuarie curent, membri ai Direcția executive CNPM, Vlad Caminschi, director executiv și Iulia Drumea, director de proiecte, au avut o întrevedere cu reprezentanții European Training Foundation. Discuția a fost axată, preponderent, pe comitetele sectoriale, acestea fiind unicul
08.02.2017     
   
Dezbaterile pe subiectul modificării Codului Muncii
La 27 ianuarie curent, reprezentanții mediului de afaceri, ai sindicatelor și autorităților publice au avut o nouă rundă de negocieri pe subiectul modificării Codului Muncii, în speță pe transpunerea a 3 Directive ale UE. Participanții la discuții și-au axat
31.01.2017     
Consultările pe marginea modificărilor în Codul Muncii
La 20 ianuarie curent, în cadrul platformei Consiliului economic al Prim-ministrului a avut loc o nouă rundă de negocieri pe marginea modificării Codului Muncii. Propunerile de modificare a Codului Muncii sunt discutate în cadrul
24.01.2017     
   
Lansarea Grupului de Lucru 4 - Reducerea ocupării informale și a fenomenului salariilor în plic
La indicația Prim-ministrului, pe platforma Consiliului Economic, la 16 ianuarie curent a fost organizată o ședință de constituire a unui grup de lucru permanent nou: Grupul nr. 4 Reducerea ocupării informale și a fenomenului salariilor în plic. În cadrul
18.01.2017     
CNPM susține Guvernul în retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern
În cadrul ședinței de Guvern din 21 decembrie curent pe ordinea de zi s-a regăsit subiectul cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern, care a fost susținut
22.12.2016     
   
Ședința Consiliului de Conducere CNPM
La 15 decembrie curent a avut loc ședința ordinară a Consiliului de Conducere CNPM, în cadrul căreia s-au discutat mai multe subiecte. A fost prezentat spre aprobare raportul de activitate a direcției executive pentru a. 2016, raportul privind excutarea
20.12.2016     
Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective
La 2 decembrie curent, conforma deciziei Biroului executiv, partenerii sociali s-au întrunit în ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective în cadrul căreia s-au discutat urmatoarele subiecte:     Examinarea situaţiei din sistemul de achiziţii publice.     Ехaminarеa situaţiеi în  сazul înstrainării
05.12.2016     
   
Prima ședință a Grupului de Lucru privind elaborarea noului Cod al Muncii
  Astăzi 10 noiembrie, a avut loc prima ședință a grupului de lucru creat pentru elaborarea noului Cod al Muncii, creat prin Dispoziția Primului Ministru nr. 145-d din 3 noiembrie 2016. Membru al acestui grup din partea CNPM este dl.
11.11.2016     
Instruirea 07-09.11.2016 pe subiectul Medierea
  În perioada 7-9 noiembrie s-a desfășurat cel de al doilea modul al seminarului "Negocierea după interese și Medierea".  Acest eveniment s-a axat pe soluționarea extrajudiciară a conflictelor - mediere. Medierea fiind un instrument relativ nou pentru Republica Moldova, dar
10.11.2016     
   
Participarea la Conferința Internațională - Pentru un dialog social eficient în Republica Moldova
La 26 octombrie curent, în incinta Radisson Blue LeoGrand Hotel s-au desfășurat lucrările Conferinței Internaționale cu genericul  - Pentru un Dialog social eficient în Republica Moldova.  Evenimentul a fost organizat de către fundația Friedrich-Ebert-Stiftung, Organizația Internațională a Muncii, Confederațiile
28.10.2016     
Reuniunea Consiliului mixt de cooperare în afaceri Moldo-Leton
La 21 octombrie curent, la sediul CNPM s-a desfășurat prima Reuniune a Consiliului mixt de cooperare în afaceri Moldo-Leton, organizat de către Confederația Patronatelor din Letonia (LDDK) și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM). În cadrul acestei
25.10.2016     
   
Eliminarea barierelor din calea businessului
Conducerea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) și membri Consiliului de Conducere în următoarea componență: Cerescu Leonid, Drumea Radu, Russu Tudor, Crapivca Igor, Șchiopu Olga, Bejan Raisa, Prisăcaru Ion, Chirică Sergiu, Doroș Adrian, Gherbovțan Elena, Gîncota Mihail, Severovan
18.10.2016     
Ședința ordinară a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.
 La 13 octombrie curent s-a desfșurat ședința ordinară a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.Președintele Comisiei, Dl Octavian Calmîc a anunţat deschiderea şedinţei Comisiei şi a prezentat ordinea de zi:1.                Examinarea Proiectului  Lege privind modificarea şi completarea unor acte
17.10.2016     
   
La Mulți Ani, Chișinău!
La 14 octombrie, orașul Chișinău, capitala Republicii Moldova, își sărbătorește aniversarea de 580 ani. Cu acest prilej Direcția executivă a CNPM vine cu sincere urări de bine și sănătate pentru toți locuitorii capitalei, agenții economici, care contribuie la dezvoltarea
13.10.2016     
Mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 10 ani de la fondarea Camerei de Comerț Americane din Moldova
 Stimați Membri ai Camerei de Comerț Americane din MoldovaDragi Colegi  În  numele Consiliului de Conducere CNPM aduc sincere felicitări cu prilejul Aniversării a 10 ani de la fondarea Camerei de Comerț Americane, membru al Confederației Naționale a Patronatului din Republica
07.10.2016     
   
Atelier de lucru pentru elaborarea Planului Strategic de dezvoltare a CNPM
La 22 și 23 septembrie curent, Direcția executivă și membrii CNPM au fost antrenați în lucrările Atelierului de lucru care a avut drept scop elaborarea Planului Strategic al CNPM. Acest exercițiu important a fost prevăzut și în Programul de
27.09.2016     
Mesaj de felicitare pentru "BOEKESTIJN TRANSPORT SERVICE" SRL
La 24 septembrie compania de transport "Boekestijn Transport Service" SRL, membru CNPM, şi-a sărbătorit aniversarea de 10 ani pe piaţa Moldovei. Cu acest prilej Direcţia executivă adresează sincere urări de bine şi sănătate colectivului, succese remarcabile, parteneri de încredere
26.09.2016     
   
Dezbaterile publice a politicii bugetar-fiscale pentru a. 2017
La 21 septembrie curent, Ministeru Finanțelor a organizat dezbaterile publice aferent setului de materiale ce vizează modificare și completarea unor acte legislative în partea ce ține de realizarea politicii fiscale, vamale și bugetare pentru anul 2017. La această ședință
26.09.2016     
Curs de Formare în Domeniul Evaluării Impactului asupra Mediului pentru Lansarea unui Nou Serviciu al CNPM
În perioada 15-19  august curent membrii direcției executive a CNPM au participat la cel de-al treilea curs de formare în domeniul  evaluării impactului asupra mediului pentru întreprinderi. Ciclul de instruiri este realizat în cadrul proiectului East Invest 2, implementat de Eurochambres
19.08.2016     
   
Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective
La 26 iulie curent, ora 15.00, în temeiul Hotărîrii Birouului executiv, s-a desfășurat ședința CNCNC cu următoarea ordine de zi:1.     Aprobarea Planului de activitate al CNCNC pentru semestrul II al anului 2016.Raportor - Secretariatul CNCNC. 2.     Examinarea proiectului Legii cu privire
28.07.2016     
Ședința Consiliului de Conducere CNPM
La 21 iulie, ora 10.00 la sediul CNPM a avut loc ședința Consiliului de Conducere CNPM cu următoarea ordine de zi:Propunerile CNPM pentru politica bugetar-fiscală aa. 2017-2019, înaintate Ministerului FinanțelorProiectul Legii Contabilității prezentat de Ministerul Finanțelor. Opinii și propuneri
22.07.2016     
   
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»