Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM

Noutățile CNPM

Președintele CNPM a participat la Congresul CCI
Recent, la Chișinău s-a desfășurat Ședința Congresului IV Ordinar al Camerei de Comerț și Industrie, la care au participat 175 de delegați, factori de decizie din Republica Moldova, oaspeți din  România, Republica Belarus, Ucraina, Georgia, Lituania etc.Ordinea de zi a evenimentului a
13.08.2017     
CNPM deschisă pentru acceptarea noilor membri
Confederația Națională a Patronatului din Moldova acceptă noi companii în rândul membrilor săi.Cu o experiență de peste 20 de ani în reprezentarea intereselor mediului de afaceri în cadrul platformelor guvernamentale, dar și în cadrul negocierilor colective, CNPM este organizația mediului
10.08.2017     
   
Partenerii sociali au discutat cu reprezentanții ONU
Confederația Națională a Patronatului(CNPM), împreună cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), au avut o întrevedere cu o delegație a Organizației Națiunilor Unite (ONU).  ONU are misiunea de a consulta Guvernul Republicii Moldova în procesul de adaptare a Agendei
29.07.2017     
Vizită din Tajikistan la CNPM
O delegație din Tajikistan a vizitat Confederația Națională a Patronatului(CNPM) în data de 19 iulie, curent. Vizita a fost efectuată în cadrul unui proiect implementat, în această țară, de Organizația Internațională a Muncii.Scopul întrunirii a fost schimb de experiență și
28.07.2017     
   
Mai multe ocupații cu timp de 12 ore de muncă
Recent, Confederația Națională a Patronatului s-a întrunit cu partenerii sociali în cadrul unui grup de lucru pentru a discuta propunerile sindicatelor de a modifica și completa Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 „Timpul de muncă și timpul de odihnă".Principalul subiect
27.07.2017     
Poziția CNPM cu privire la dezbaterile publice din cadrul Ministerului Finanțelor
Politica fiscală și vamală pentru anul 2018 a fost discutat astăzi, 20 iulie, în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Finanțelor. Scopul ședinței a fost prezentarea proiectului mediului de afaceri și altor actori interesați, precum și discutarea propunerilor
21.07.2017     
   
Proiectul politicii fiscale pentru 2018 discutat de CNPM
Un grup de lucru, format din membri ai Confederației Naționale a Patronatului din Moldova s-au întrunit la 14 iulie, în cadrul unei ședințe pentru a discuta proiectul politicii fiscale pentru anul 2018, propus spre avizare de către Ministerul Finanțelor.Fiecare modificare
16.07.2017     
CNPM susține eliminarea carnetelor de muncă
Confederația Națională a Patronatului susține modificarea legii adoptată de Parlament în baza căreia carnetele de muncă vor fi eliminate, iar angajatorii nu vor mai fi obligați să prezinte statele de personal către Inspectoratul de Stat al Muncii."Carnetul de muncă este
04.07.2017     
   
CNPM și-a prezentat poziția cu privire la introducerea tichetelor de masă
Confederaţia Naţională a Patronatului consideră că ar trebui reglementată clar procedura de ieşire din sistemul de tichete de masă, în cazul în care unii agenţi economici doresc să renunţe."În varianta în care este prezentată acum, iniţiativa discriminează agenţii economici care
30.06.2017     
Experiența germană în dialogul social a fost prezentată membrilor CNPM
În cadrul programului de parteneriat Moldo-German, CNPM a organizat, pentru membrii interesați, pe data de 21 iunie, curent un seminar cu tematica „Dialogul social la nivel de ramură și întreprindere".Dl Helmut Fitzke avocat, expert în dreptul muncii (NORDMETALL și AGV
29.06.2017     
   
Consumatorii racordați la rețele electrice de tensiune înaltă solicită echitate tarifară
Confederația Națională a Patronatului, reprezentanţii autorităţilor publice centrale, sectorului electroenergetic, mediului de afaceri și societăţii civile s-au întrunit la 22 iunie, curent, în cadrul unei mese rotunde cu genericul: „Modalităţile de excludere a discriminării tarifare a consumatorilor racordaţi la reţele
24.06.2017     
Noile modificări ale Codului muncii redefinesc anumite obligații ale salariaților
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 23 iunie, curent, o serie de modificări și completări la Codul muncii al Republicii Moldova. Măsura are menirea să îmbunătățească mediul de afaceri și climatul investițional prin perfecționarea legislației muncii şi
23.06.2017     
   
Moldova rămâne una din țările prioritare pentru asistență din partea OIM
În perioada 12-16 iunie, conducerea Confederației Naționale a Patronatului din Moldova a participat la cea de-a 106-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii de la Geneva, eveniment care adună atât reprezentanți ai angajaților, angajatorilor, dar și delegați ai Guvernelor.Delegația Moldovei
21.06.2017     
Moldova și Letonia au semnat două Protocoale de cooperare economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică
La 8 iunie curent, la Chișinău s-a desfășurat cea de-a doua Reuniune a Consiliului mixt de cooperare în afaceri Moldo-Leton, organizată de către Confederația Patronatelor din Letonia (LDDK) și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM).Evenimentul s-a desfășurat în
11.06.2017     
   
CNPM a elaborat materiale didactice pentru asigurarea SSM în școlile profesionale
Confederația Națională a Patronatului din R. Moldova (CNPM) împreună cu Ministerul Educației și cu sprijinul Proiectului-parteneriat de instruire a meșteșugarilor Kreishandwerkerschaft HersfeldRotenburg, au elaborat un set de materiale didactice pentru a asigura Securitatea și Sănătatea Muncii. Cărțile sunt destinate pentru 32
03.06.2017     
Modificările la Codul muncii aprobate de Guvern
În cadrul ședinței din 31 mai, curent, Guvernul a aprobat modificarea şi completarea mai multor articole din Codul muncii al Republicii Moldova. Acestea vin să perfecţioneze legislaţia muncii şi să asigure respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale ambelor părţi în rapoartele de muncă. Toate modificările au fost propuse în cadrul grupului de lucru creat cu participarea Sindicatelor, Ministerului Muncii și Confederației Naționale a Patronatului.Conform modificărilor, contractul individual de muncă poate fi încheiat pe durată determinată pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă
31.05.2017     
   
Activitatea CNPM apreciată în cadrul ședinței consiliului de conducere
Consiliul de administrare al Confederației Naționale a Patronatului a examinat rezultatele activității pentru primele luni ale anului curent. Ședința de lucru s-a desfășurat pe data de 25 mai.Membrii consiliului de conducere au apreciat gradul de realizare a indicatorilor stabiliți pentru
29.05.2017     
Învățământul dual – o soluție pentru piața muncii din Moldova
În perioada 14-20 mai curent, Leonid Cerescu, președinte al Confederației Naționale a Patronatului a participat la o vizită de studiu privind organizarea și desfășurarea învățământului dual în Germania, organizată în cadrul proiectul "Reforma structurală în Învățământul Profesional Tehnic în Republica Moldova".În cadrul
26.05.2017     
   
Tarifele la energia electrică, subiect discutat la Consiliul Concurenței
 În data de 25 mai curent în incinta Consiliului Concurenței a avut loc o ședință având ca subiect tarifele la energia electrică livrată consumatorilor finali. Modalitatea de tarifare a consumului de energie electrică, dat fiind că sectorul de producere și
26.05.2017     
Cricova și Moldauditing au devenit membri ai CNPM
Combinatul de vinuri "Cricova" și SRL "Moldauditing" au devenit membri cu drepturi depline ai Confederației Naționale a Patronatului din RM. Cererile de aderare au fost aprobate la 25 mai, curent de către consiliul de administrare al CNPM."Aderând la confederație vrem să devenim participanți activi în viața economică a țării, să avem posibilitatea de a veni cu propuneri, de îmbunătățire a climatului de business din Republica Moldova. Suntem una dintre cele mai mari întreprinderi vinicole din țară, totuși atunci când ne
25.05.2017     
   
Societatea civilă a examinat implementarea Acordului de Asociere RM-UE
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a întrunit reprezentanții societății la sesiunea de inaugurare a celei de-a II-a reuniuni a Platformei societăţii civile Republica Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul celei de-a II-a sesiuni, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), alături
23.05.2017     
Propunerile CNPM la politica bugetar-fiscală discutate în cadrul unei ședințe la Ministerul Finanțelor
Proiectul politicii bugetar-fiscală și de administrare fiscală pentru perioada 2018-20120 a fost discutat în cadrul unei ședințe la Ministerului Finanțelor. La discuții au participat reprezentanții Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, primăria mun. Chișinău, CALM, CNSM. Din partea CNPM, la ședință
22.05.2017     
   
Confederația Națională a Patronatului a participat la o instruire organizată de OIM
La sfârșitul lunii aprilie, Organizația Internațională a Muncii(OIM) a organizat o instruire pentru organizațiile în care membri sunt întreprinderi.La instruire au fost 24 de participanți din 18 țări, 3 din Europa și altele din Africa și America de Sud."Este un
14.05.2017     
Experții CNPM au efectuat o vizită de studiu la Academia Tehnică Nord din Germania
Specialiștii în Securitate și sănătate a muncii (SSM), din cadrul Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), au fost recent într-o vizită de studiu la Academia Tehnică Nord din orașul Kiel, Germania. Vizita a fost efectuată cu suportul Bildungswerk
14.05.2017     
   
Mediul de afaceri pus în dificultate de noile prevederi privind plata pentru poluarea mediului
Mediul de afaceri întâmpină dificultăți la implementarea noilor prevederi operate la legea privind plata pentru poluarea mediului și completarea dărilor de seamă aferente acestor plăți.Problema, inițial, a fost abordată în cadrul unei întâlniri a membrilor Asociației Business-ului European (EBA) cu
05.05.2017     
Respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă reduce incidența accidentelor
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a premiat cu diplome și trofee 15 întreprinderi din Republica Moldova, care au promovat și implementat politicile în domeniul securității și sănătății în muncă și au creat condiții decente la locul de muncă.Companiile premiate
04.05.2017     
   
40 de companii autohtone au participat la expoziția ”Fabricat în Moldova”, desfășurată la Ploiești, România
Expoziţia "Fabricat în Moldova" a fost deschisă, în perioada 27-29 aprilie la Ploieşti, în prezenţa vicepremierului Graţiela Gavrilescu şi a vicepremierului Republicii Moldova, Octavian Calmic.Și-au expus produsele peste 40 de companii din Republica Moldova care reprezintă domenii de activitate precum
02.05.2017     
Legislația fiscală, calificarea slabă a forței de muncă și corupția sunt constrângeri pentru dezvoltarea mediului de afaceri
Membrii Confederației Naționale a Patronatului consideră că organizația care îi reprezintă este o platformă unică de advocacy pentru reprezentarea poziției comunității angajatorilor. CNPM reprezintă angajatorii în cadrul dialogului social, deleagă reprezentanții în grupuri de lucru precum „Ghilotina" și poate exprima
28.04.2017     
   
Dialogul social va fi dezvolatat de CNPM cu suport din partea Germaniei
În perioada 18-21 aprilie Henry Zimmermann, reprezentant al Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern, Germania a întreprins o vizită de lucru la Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova. În cadrul vizitei au fost discutate prioritățile CNPM pentru următoarea perioadă și posibilitățile
27.04.2017     
Membrii CNPM au avut o ședință de lucru cu reprezentanții CNAS
Membrii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), însoțiți de conducere, au avut, săptămâna trecută, o întrevedere cu Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS) Laura Grecu și specialiști ai CNAS.  Părțile au analizat mai multe subiecte, printre care:
18.04.2017     
   
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»