Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM

Noutățile CNPM

Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private, membru al Confederației Naționale a Patronatului în Republica Moldova, a luat parte la lucrările Comitetului Consultativ al Parteneriatului Estic
Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private, membru al Confederației Naționale a Patronatului în Republica Moldova, a luat parte la lucrările Comitetului Consultativ al Parteneriatului Estic, care a avut loc la Bruxelles în data de 17 iulie curent.La invitația doamnei Indre Vareikyte, președintele
25.07.2018     
Modificări legislative ce duc la discriminarea și tratarea inegală a prestatorilor de servicii publici și privați
Urmare a multiplelor sesizări din partea unor membri CNPM cu privire la modificarea legislaţiei fiscale ce se referă la excluderea din conţinutul Codului fiscal al articolului 511, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova își exprimă îngrijorarea în legatură cu
11.07.2018     
   
Procesul de avizare și consultare a actelor normative cu impact în activitatea de întreprinzător continuă
În cadrul ședinței grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător din 04 iulie curent au fost examinate 8 subiecte, elaborate de ministere de resort, ANRE, Serviciul Vamal cu impact direct in activitatea antreprenorială. Urmare a
09.07.2018     
Partenerii sociali au discutat cu reprezentanții ONU
Confederația Națională a Patronatului(CNPM), împreună cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), au avut o întrevedere cu o delegație a Organizației Națiunilor Unite (ONU).  ONU are misiunea de a consulta Guvernul Republicii Moldova în procesul de adaptare a Agendei
29.07.2017     
   
Vizită din Tajikistan la CNPM
O delegație din Tajikistan a vizitat Confederația Națională a Patronatului(CNPM) în data de 19 iulie, curent. Vizita a fost efectuată în cadrul unui proiect implementat, în această țară, de Organizația Internațională a Muncii.Scopul întrunirii a fost schimb de experiență și
28.07.2017     
Mai multe ocupații cu timp de 12 ore de muncă
Recent, Confederația Națională a Patronatului s-a întrunit cu partenerii sociali în cadrul unui grup de lucru pentru a discuta propunerile sindicatelor de a modifica și completa Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 „Timpul de muncă și timpul de odihnă".Principalul subiect
27.07.2017     
   
Poziția CNPM cu privire la dezbaterile publice din cadrul Ministerului Finanțelor
Politica fiscală și vamală pentru anul 2018 a fost discutat astăzi, 20 iulie, în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Finanțelor. Scopul ședinței a fost prezentarea proiectului mediului de afaceri și altor actori interesați, precum și discutarea propunerilor
21.07.2017     
Proiectul politicii fiscale pentru 2018 discutat de CNPM
Un grup de lucru, format din membri ai Confederației Naționale a Patronatului din Moldova s-au întrunit la 14 iulie, în cadrul unei ședințe pentru a discuta proiectul politicii fiscale pentru anul 2018, propus spre avizare de către Ministerul Finanțelor.Fiecare modificare
16.07.2017     
   
CNPM susține eliminarea carnetelor de muncă
Confederația Națională a Patronatului susține modificarea legii adoptată de Parlament în baza căreia carnetele de muncă vor fi eliminate, iar angajatorii nu vor mai fi obligați să prezinte statele de personal către Inspectoratul de Stat al Muncii."Carnetul de muncă este
04.07.2017     
Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective
La 26 iulie curent, ora 15.00, în temeiul Hotărîrii Birouului executiv, s-a desfășurat ședința CNCNC cu următoarea ordine de zi:1.     Aprobarea Planului de activitate al CNCNC pentru semestrul II al anului 2016.Raportor - Secretariatul CNCNC. 2.     Examinarea proiectului Legii cu privire
28.07.2016     
   
Ședința Consiliului de Conducere CNPM
La 21 iulie, ora 10.00 la sediul CNPM a avut loc ședința Consiliului de Conducere CNPM cu următoarea ordine de zi:Propunerile CNPM pentru politica bugetar-fiscală aa. 2017-2019, înaintate Ministerului FinanțelorProiectul Legii Contabilității prezentat de Ministerul Finanțelor. Opinii și propuneri
22.07.2016     
Şedinţa Consiliului Economic al Prim-ministrului
La 14 iulie curent a avut loc cea de-a doua şedinţă, în format lărgit, a Consiliului Economic, prezidată de Dl Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova. În cadrul acestui Consiliu se regăsesc mai mulţi membri ai Confederaţiei Naţionale a
15.07.2016     
   
Curs de Formare în Domeniul Evaluării Impactului asupra Mediului pentru Lansarea unui Nou Serviciu al CNPM
 În perioada 11-15  iulie curent membrii direcției executive a CNPM au participat la cel de-al doilea curs de formare (din trei preconizate) pe diverse aspecte referitoare la evaluarea impactului asupra mediului pentru întreprinderi.Ciclul de instruiri este realizat în cadrul proiectului
15.07.2016     
Întrevedere cu misiunea FMI în Republica Moldova
La 13 iulie curent, membrii Consiliului de Conducere CNPM au avut o întrevedere cu misiunea FMI în Republica Moldova. Tematica propusă pentru discuţie - Situaţia economică curentă si perspective. Din partea misiunii FMI la întrevedere au participat şefa
14.07.2016     
   
Întrevedere cu Dl Valeriu Streleţ, candidatul desemnat la funcţia de Prim-ministru al Republicii Moldova
La 28.07.2015, cu începere de la ora 17.00 Consiliul de conducere CNPM a avut o întrevedere cu Dl Valeriu Streleţ, candidat desemnat la funcţia de Prim-ministru al Republicii Moldova, în vederea stabilirii priorităţilor şi a problemelor majore ale mediului
29.07.2015     
Seminare de instruire pe tematici referitoare la serviciile prestate de asociaţiile patronale teritoriale
 În perioada iulie-august curent, CNPM și-a planificat  un șir de seminare de instruire pentru asociaţiile patronale teritoriale create în cadrul proiectului "Dialogul social local pentru o mai bună guvernare a pieţei muncii in Republica Moldova", implementat de CNPM în parteneriat
23.07.2014     
   
Biroul permanent CNPM a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Iurie Leancă
 Ieri 14 iulie 2014  la orele 15-00 reprezentanţii Biroului permanent au avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Moldova Iurie Leancă:Pe durata întrevederii în discuţie au fost puse următoarele subiecte              1.     Oportunitatea semnării Memorandumului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi  Business-ul
15.07.2014     
Biroul permanent al CNPM au avut o întîlnire de lucru cu reprezentanţii Băncii Naţionale a Moldovei
 Astăzi 14.07.2014 ora 11:00 Biroul permanent al CNPM au avut o întîlnire de lucru cu reprezentanţii Băncii Naţionale a Moldovei. Întîlnirea a fost iniţiată de BNM ca răspuns la conferinţa de presă a CNPM „Devaluarea leului - stagnarea economiei şi creşterea
15.07.2014     
   
Declaraţia Confederaţie Naţionale a Patronatului din Republica Moldova asupra fluctuaţiei valutare
    Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova este profund îngrijorată de devaluarea monedei naţionale: doar într-un an şi jumătate leul moldovenesc în raport cu Euro s-a devalorizat cu circa 20%, iar în raport cu USD cu circa 17%.În opinia CNPM
09.07.2014     
Devaluarea leului – stagnarea economiei şi creşterea preţurilor
Data: CHISINAU, 09 iulie 2014, ora 10:00Locul desfăşurării: sala de conferinţe a Agenţiei de presă IPN, Casa Presei, str. Puşkin 22, of. 446Organizator: CNPM
09.07.2014     
   
Instruirea în domeniul SSM
La data de 27 iulie 2010, Serviciul extern de securitatea şi sănătatea muncii, creat de CNPM în scopul prestării serviciilor în acest domeniu, destinat angajatorilor, a desfăşurat cursul de instruire în SSM de nivelul I la întreprinderea AIR Moldova. Cursul a fost...
27.07.2010     
Conferinţa Subregională Tripartită - 30.06.-01.07.2010, or. Ohrid, Macedonia
În perioada 30 iunie-01 iulie 2010 la Ohrid, Macedonia cu suportul Organizaţiei Internaţionale a Muncii s-a desfăşurat Conferinţa Subregională Tripartită cu genericul „Rolul Consiliilor Economice şi Sociale în Ţările Balcanilor de Vest şi Moldova în perioada...
01.07.2010