Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM

Noutățile CNPM

Problema în domeniul transportului auto de călători și bagaje în vizorul CNPM
 Problema în domeniul transportului auto de călători și bagaje inclusă pe agenda Direcției executive a CNPM, urmare a sesizărilor membrilor.Doi factori cu impact negativ asupra activității de întreprinzător din domeniul transporturilor stau la baza acesteia - creșterea prețurilor la carburanți
29.06.2018     
Cadrul legal privind achizițiile publice a fost îmbunătățit
Urmare a consultărilor în cadrul Grupului de lucru, instituit în cadrul Ministerului Finanțelor, pentru discuția proiectului de lege pentru modificarea și completarea legii privind achizițiile publice, la care au participat membrii CNPM, procesul de achiziții publice va fi simplificat și
26.06.2018     
   
Mesaj de felicitare Președintelui CNPM, Dl Leonid Cerescu
Cu ocazia acestei zile in care mai adaugați un trandafir in buchetul vietii,noi, membrii Direcției executive, Vă urăm, stimate Domnule Președinte, sa aveți parte de tot ce Vă doriți de la viață: sănătate, bucurii, gînduri senine, lumină in suflet, speranța
15.06.2018     
Platforma de comunicare în sănătate lansată
 Urmare a solicitarii de creare a unei platforme de discutie intre CNPM si membrii sai cu Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, a fost emis ordinul prin care au fost create trei Grupuri de lucru, pe domenii ce revin Ministerului, adica sanatate,
12.06.2018     
   
Continuă flexibilizarea legislației muncii
Recent, în ședința din 05.06.2018, Cabinetul de miniștri a aprobat avizul la inițiativa legislativă lansată de un grup de deputați, ce se referă la modificarea articolelor 359 și 360 din Codul Muncii.Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a participat
07.06.2018     
Conferința Internațională a Muncii-o platformă de discuție la nivel internațional
În perioada 28 mai-08 iunie curent delegația tripartită a Republicii Moldova partiicpă la lucrările Sesiunii 107 a Conferinței Internaționale a Muncii. Evenimentul organizat de către OIM are loc la Geneva, Elveția și întrunește peste 6000 de delegaţi - reprezentanți ai
04.06.2018     
   
CNPM și-a prezentat poziția cu privire la introducerea tichetelor de masă
Confederaţia Naţională a Patronatului consideră că ar trebui reglementată clar procedura de ieşire din sistemul de tichete de masă, în cazul în care unii agenţi economici doresc să renunţe."În varianta în care este prezentată acum, iniţiativa discriminează agenţii economici care
30.06.2017     
Experiența germană în dialogul social a fost prezentată membrilor CNPM
În cadrul programului de parteneriat Moldo-German, CNPM a organizat, pentru membrii interesați, pe data de 21 iunie, curent un seminar cu tematica „Dialogul social la nivel de ramură și întreprindere".Dl Helmut Fitzke avocat, expert în dreptul muncii (NORDMETALL și AGV
29.06.2017     
   
Consumatorii racordați la rețele electrice de tensiune înaltă solicită echitate tarifară
Confederația Națională a Patronatului, reprezentanţii autorităţilor publice centrale, sectorului electroenergetic, mediului de afaceri și societăţii civile s-au întrunit la 22 iunie, curent, în cadrul unei mese rotunde cu genericul: „Modalităţile de excludere a discriminării tarifare a consumatorilor racordaţi la reţele
24.06.2017     
Noile modificări ale Codului muncii redefinesc anumite obligații ale salariaților
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 23 iunie, curent, o serie de modificări și completări la Codul muncii al Republicii Moldova. Măsura are menirea să îmbunătățească mediul de afaceri și climatul investițional prin perfecționarea legislației muncii şi
23.06.2017     
   
Moldova rămâne una din țările prioritare pentru asistență din partea OIM
În perioada 12-16 iunie, conducerea Confederației Naționale a Patronatului din Moldova a participat la cea de-a 106-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii de la Geneva, eveniment care adună atât reprezentanți ai angajaților, angajatorilor, dar și delegați ai Guvernelor.Delegația Moldovei
21.06.2017     
Moldova și Letonia au semnat două Protocoale de cooperare economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică
La 8 iunie curent, la Chișinău s-a desfășurat cea de-a doua Reuniune a Consiliului mixt de cooperare în afaceri Moldo-Leton, organizată de către Confederația Patronatelor din Letonia (LDDK) și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM).Evenimentul s-a desfășurat în
11.06.2017     
   
CNPM a elaborat materiale didactice pentru asigurarea SSM în școlile profesionale
Confederația Națională a Patronatului din R. Moldova (CNPM) împreună cu Ministerul Educației și cu sprijinul Proiectului-parteneriat de instruire a meșteșugarilor Kreishandwerkerschaft HersfeldRotenburg, au elaborat un set de materiale didactice pentru a asigura Securitatea și Sănătatea Muncii. Cărțile sunt destinate pentru 32
03.06.2017     
Curs de Formare în Domeniul Evaluării Impactului asupra Mediului pentru Lansarea unui Nou Serviciu al CNPM
 În perioada 13-17 iunie curent membrii direcției executive a CNPM au participat la un curs de formare pe diverse aspecte referitoare la evaluarea impactului asupra mediului pentru întreprinderi.Ciclul de instruiri este realizat în cadrul proiectului East Invest II, implementat de
17.06.2016     
   
Propuneri pentru politica fiscala 2017
   Urmare a şedinţei unui grup de lucru în cadrul căreia s-au pus in discuţie propunerile pentru politica fiscala pe anul 2017, acestea au fost sistematizate şi înaintate oficial Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.        Prior elaborării unui
08.06.2016     
Angajatorii s-au pomenit ostaticii populismului politic
CNPM îşi exprimă dezacordul cu modalitatea în care a fost instituită ziua nelucrătoare de 1 iunie, transmite IPN cu referire la un comunicat al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova (CNPM).„Săptămâna trecută, Parlamentul a adoptat Hotărârea prin care instituie sărbătoare
01.06.2016     
   
Atelierul de lucru pentru organizaţiile patronale teritoriale
           În perioada 25-26 iunie curent CNPM cu suportul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Biroul pentru Activităţi Patronale din Budapesta, cu implicarea directă a D-lui Dragan Radic, specialist superior în activităţi patronale a desfăşurat două ateliere de lucru cu genericul „Planificarea
30.06.2015     
Validarea documentelor de poziţie ale Confederaţiei Naţionale a Patronatului
  La 24 iunie curent, în incinta Summit Events and Conference Centre s-a desfăşurat un atelier de lucru pentru validarea documentelor de poziţie ale Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, care reprezintă o continuitate a activităţii CNPM în vederea
30.06.2015     
   
Atelier de lucru cu genericul "Provocările economiei informale. Experienţa Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) şi a Asociaţiei Patronale din Slovenia (UE). Activitatea de advocacy a organizaţiilor patronale"
  La 23 iunie curent, în incinta sălii de conferinţe JAZZ, cu suportul OIM şi participarea personală a D-lui Dragan Radic, Specialist superior activităţi patronale al Oficiului Subregional Budapesta OIM, CNPM a desfăşurat un Atelier de lucru cu genericul "Provocările
24.06.2015     
La Geneva s-au desfăşurat lucrările celei de-a 104 Conferinţe Internaţionale a Muncii
GENEVA, 1-13 iunie 2015 - Biroul Internaţional  al Muncii (BIM) desfăşoară  lucrările celei de-a 104 Conferinţă Internaţională  a Muncii (CIM), numită Parlamentul Internaţional al Muncii, care  întruneşte anual peste 4000 delegaţi - reprezentanţi ai guvernelor,  patronatelor şi sindicatelor din cele
16.06.2015     
   
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a efectuat modificări şi completări la Codul Muncii
În cadrul ședinței Guvernului, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a prezentat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova.Proiectul respectiv:- are drept scop perfecționarea legislației muncii în vigoare și aducerea acesteia în concordanță cu cerințele moderne
16.06.2015     
Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 04.06.2014
 Ieri 04 06 2015, după o perioadă de inactivitate și-a reluat activitatea Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective. În premieră Președinția acestui for tripartit național aparține Primului-ministru al Republicii Moldova.La această primă ședință Ordinea de zi conținea 3 subiecte
05.06.2015     
   
Masa rotunda "Situaţia tinerilor pe piata muncii"
 La data de 11 iunie 2010, în incinta Institutului Muncii, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a desfăşurat o masă rotundă cu genericul „Situaţia tinerilor pe piaţa muncii". Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) a
11.06.2010     
Conferinţa Naţională-Ziua Mondială împotriva Muncii Copilului 2010
 La 11 iunie 2010, în incinta sălii de conferinţe a Hotelului "Jolly Alon", şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa Naţională pentru marcarea Zilei Mondiale împotriva Muncii Copilului 2010. Eenimentul a fost organizat de Federaţia Naţională a Patronatului din
11.06.2010     
   
Propuneri anti-criză ale CNPM
Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova  a pus în discuţie la şedinţa din 4 iunie 2009 a Consiliului de conducere propunerile parvenite de la membrii săi, le-a sistematizat şi le-a  înaintat Guvernului Republicii Moldova  pentru un Program Anti-criză şi măsuri de realizare a lor.     În continuare prezentăm integral aceste propuneri.     Criza economică profundă a adâncit rupturile sociale, decalajele de venituri şi blocajele în afaceri. Businessul autohton  se confruntă de unul singur cu fenomenele acestei crize: inflaţia, aprecierea
04.06.2009     
Şedinţa din 4 iunie 2009 a Consiliului de conducere al CNPM
La 4 iunie 2009 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului de conducere al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova. Principala chestiune de pe ordinea de zi a fost „Cu privire la măsurile anti-criză cu caracter prioritar (nivel macroeconomic). După cum a menţionat...
04.06.2009