Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM

Noutățile CNPM

Reuniunea a V-a a Platformei Societății Civile UE-Republica Moldova
Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, reprezentată de Vladislav Caminschi, Director executiv, participă astăzi, 23 mai la Reuninea a V-a a Platformei Societății Civile UE-Republica Moldova, care este unul din instrumentele de monitorizare a Acordului de Asociere. Interventia directorului executiv
23.05.2019     
Continuăm ciclul de training-uri în materie de legislația muncii
Astăzi, Directorul executiv CNPM, Vladislav Caminschi și Dorin Josanu, master în dreptul muncii au continuat ciclul de training-uri în teritoriu, axat pe aspecte din legislația muncii
21.05.2019     
   
Angajatorii din Ialoveni instruiți în domeniul relațiilor de muncă
Continuăm ciclul de instruiri în domeniul relațiilor de muncă.Cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, Direcția executivă a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova a organizat astăzi 17 mai, în or. Ialoveni, trainingul cu genericul "Relațiile de muncă. De la
17.05.2019     
Centenarul Organizației Internaționale a Muncii marcat la Chișinău în cadrul unei conferințe
 Parteneriate pentru o lume a muncii în schimbare este subiectul discutat astăzi în cadrul conferinței internaționale organizate în contextul marcării Centernarului Organizației Internaționale a Muncii (OIM), la care au participat reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), OIM, Guvernului, Confederației Patronatelor, Sindicatelor, autorităților publice centrale, locale, societății civile. Participanții la eveniment vor dezbate și analiza politicile și măsurile realizate în vederea asigurării calității și competitivității forței de muncă în Republica Moldova, siguranța și sănătatea la locul de muncă și sporirea
17.05.2019     
   
Consolidăm dialogul cu Organizația Internațională a Muncii, Oficiul Subregional Budapesta
În cadrul evenimentelor dedicate celebrării Centenarului Organizației Internaționale a Muncii (OIM), la 15 mai curent, conducerea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova a avut o întrevedere oficială cu Dl Markus Pilgrim, director al Oficiului Subregional Budapesta al OIM și
15.05.2019     
Legea Zilierilor: realități și perspective - discutată în cadrul unei mese rotunde
La 15 mai curent conducerea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova a particpat la o masă rotundă organizată în cadrul proiectului  Agricultura Performantă în Moldova cu genericul Legea Zilierilor: realități și perspective, subiect în vizorul Confederației de la inițierea
15.05.2019     
   
Susținem producătorii autohtoni cu date veridice, nu îi denigrăm
În pofida informațiilor eronate strecurate in sursele mass-media Societatea pe Acțiuni Ionel continuă să activeze profitabil și să sporească gama de mărfuri produse atît pentru piața locală, cît și pentru export chiar și în condiții dificile rezultate din cursul valutei
14.05.2019     
Modificări legislative ce țin de indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în favoarea angajatorilor
Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova susține efortul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care la inițiativa mediului de afaceri a inițiat modificări în legislație în vederea preluării de la angajatori a obligației de evidență, calcul și plată a
13.05.2019     
   
Reglementarea și cercetarea accidentelor de muncă în vizorul CNPM
Începînd cu 15 iunie curent cercetarea accidentelor de muncă grave și mortale va reveni celor 10 autorități abilitate cu obligațiuni de securitate ocupațională, urmare a reformei administrației centrale. Un proiect în acest sens a fost elaborat de către Ministerul Sănătății,
08.05.2019     
Adunarea Generală a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova
 Astăzi, 24 mai, Confederația Națională a Patronatului a desfășurat Adunarea generală la care au participat cca 100 de delegați, desemnați de membrii CNPM.La acest for important pentru CNPM au participat Prim-ministrul Republicii Moldova, Dl Pavel Filip, Ministrul Sănătății, Muncii și
25.05.2018     
   
Crearea unui mediu favorabil pentru întreprinderi durabile
Pe parcursul zilei de 17 mai membrii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova au avut oportunitatea să participe la Atelierul consultativ tripartit "Crearea unui mediu favorabil pentru întreprinderi durabile (EESE) în Republica Moldova", organizat de către Organizația Internațională a
18.05.2018     
Legislația Muncii continuă să fie în vizorul CNPM
La data de 15 mai, curent, reprezentanții Direcției executive a CNPM au participat în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la o ședință de lucru prezidată de d-na Anastasia Oceretnîi, secretar de stat. Discuțiile s-au axat pe consultarea partenerilor
16.05.2018     
   
Modificările la Codul muncii aprobate de Guvern
În cadrul ședinței din 31 mai, curent, Guvernul a aprobat modificarea şi completarea mai multor articole din Codul muncii al Republicii Moldova. Acestea vin să perfecţioneze legislaţia muncii şi să asigure respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale ambelor părţi în rapoartele de muncă. Toate modificările au fost propuse în cadrul grupului de lucru creat cu participarea Sindicatelor, Ministerului Muncii și Confederației Naționale a Patronatului.Conform modificărilor, contractul individual de muncă poate fi încheiat pe durată determinată pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă
31.05.2017     
Activitatea CNPM apreciată în cadrul ședinței consiliului de conducere
Consiliul de administrare al Confederației Naționale a Patronatului a examinat rezultatele activității pentru primele luni ale anului curent. Ședința de lucru s-a desfășurat pe data de 25 mai.Membrii consiliului de conducere au apreciat gradul de realizare a indicatorilor stabiliți pentru
29.05.2017     
   
Învățământul dual – o soluție pentru piața muncii din Moldova
În perioada 14-20 mai curent, Leonid Cerescu, președinte al Confederației Naționale a Patronatului a participat la o vizită de studiu privind organizarea și desfășurarea învățământului dual în Germania, organizată în cadrul proiectul "Reforma structurală în Învățământul Profesional Tehnic în Republica Moldova".În cadrul
26.05.2017     
Tarifele la energia electrică, subiect discutat la Consiliul Concurenței
 În data de 25 mai curent în incinta Consiliului Concurenței a avut loc o ședință având ca subiect tarifele la energia electrică livrată consumatorilor finali. Modalitatea de tarifare a consumului de energie electrică, dat fiind că sectorul de producere și
26.05.2017     
   
Cricova și Moldauditing au devenit membri ai CNPM
Combinatul de vinuri "Cricova" și SRL "Moldauditing" au devenit membri cu drepturi depline ai Confederației Naționale a Patronatului din RM. Cererile de aderare au fost aprobate la 25 mai, curent de către consiliul de administrare al CNPM."Aderând la confederație vrem să devenim participanți activi în viața economică a țării, să avem posibilitatea de a veni cu propuneri, de îmbunătățire a climatului de business din Republica Moldova. Suntem una dintre cele mai mari întreprinderi vinicole din țară, totuși atunci când ne
25.05.2017     
Societatea civilă a examinat implementarea Acordului de Asociere RM-UE
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a întrunit reprezentanții societății la sesiunea de inaugurare a celei de-a II-a reuniuni a Platformei societăţii civile Republica Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul celei de-a II-a sesiuni, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), alături
23.05.2017     
   
Propunerile CNPM la politica bugetar-fiscală discutate în cadrul unei ședințe la Ministerul Finanțelor
Proiectul politicii bugetar-fiscală și de administrare fiscală pentru perioada 2018-20120 a fost discutat în cadrul unei ședințe la Ministerului Finanțelor. La discuții au participat reprezentanții Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, primăria mun. Chișinău, CALM, CNSM. Din partea CNPM, la ședință
22.05.2017     
Confederația Națională a Patronatului a participat la o instruire organizată de OIM
La sfârșitul lunii aprilie, Organizația Internațională a Muncii(OIM) a organizat o instruire pentru organizațiile în care membri sunt întreprinderi.La instruire au fost 24 de participanți din 18 țări, 3 din Europa și altele din Africa și America de Sud."Este un
14.05.2017     
   
Experții CNPM au efectuat o vizită de studiu la Academia Tehnică Nord din Germania
Specialiștii în Securitate și sănătate a muncii (SSM), din cadrul Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), au fost recent într-o vizită de studiu la Academia Tehnică Nord din orașul Kiel, Germania. Vizita a fost efectuată cu suportul Bildungswerk
14.05.2017     
Mediul de afaceri pus în dificultate de noile prevederi privind plata pentru poluarea mediului
Mediul de afaceri întâmpină dificultăți la implementarea noilor prevederi operate la legea privind plata pentru poluarea mediului și completarea dărilor de seamă aferente acestor plăți.Problema, inițial, a fost abordată în cadrul unei întâlniri a membrilor Asociației Business-ului European (EBA) cu
05.05.2017     
   
Respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă reduce incidența accidentelor
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a premiat cu diplome și trofee 15 întreprinderi din Republica Moldova, care au promovat și implementat politicile în domeniul securității și sănătății în muncă și au creat condiții decente la locul de muncă.Companiile premiate
04.05.2017     
40 de companii autohtone au participat la expoziția ”Fabricat în Moldova”, desfășurată la Ploiești, România
Expoziţia "Fabricat în Moldova" a fost deschisă, în perioada 27-29 aprilie la Ploieşti, în prezenţa vicepremierului Graţiela Gavrilescu şi a vicepremierului Republicii Moldova, Octavian Calmic.Și-au expus produsele peste 40 de companii din Republica Moldova care reprezintă domenii de activitate precum
02.05.2017     
   
A doua vizită de lucru a dlui Henry Zimmermann la Chișinău în cadrul Programului East-Invest II
În perioada 23-27 mai curent dl Henry Zimmermann (reprezentant al Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern)s-a aflat într-o vizită de lucru la Chișinău ca urmare a activităților în cadrul proiectului.Un accent deosebit a fost pus pe strategia de dezvoltare a serviciilor CNPM. În
27.05.2016     
Partenerii sociali au discutat proiectele bugetelor pentru a. 2016
         La 17 mai curent s-a convocat şedinţa Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective, în cadrul căreia au fost puse în discuţie următoarele subiecte: 1.     Examinarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016.     
18.05.2016     
   
CNPM a participat ieri la o ședință de lucru prezidată de Primul-ministru Pavel Filip cu genericul "Reforma sistemului de pensionare"
Reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului au participat ieri la o ședință de lucru prezidată de Primul-ministru Pavel Filip ci genericul "Reforma sistemului de pensionare".  Ședința a fost una organizatorică pentru a identifica participanții necesari în elaborarea unei abordări comprehensive pentru
13.05.2016     
Reprezentanții CNPM au participat la prima ședință a Platformei Societății Civile Moldova-UE
În perioada 9-12 mai la Brussel, reprezentanții CNPM au participat la prima ședință a Platformei Societății Civile Moldova-UE. Platforma menționată a fost creată în baza prevederilor Acordului de Asociere și de rând cu patronatele în ea participă sindicatele și
13.05.2016     
   
Şedinţa Biroului executiv al Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective
  La 12 mai curent, ora 10.00 s-a desfăşurat prima şedinţă din acest an a Biroului executiv al Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective. În cadrul şedinţei au fost puse in discuţii urmatoarele subiecte:1. Prezentarea proiectelor desfăşurate de către
13.05.2015     
Declaraţia CNPM în susţinerea Organizaţiilor de Fermieri
Declaraţia CNPM în susţinerea Organizaţiilor de Fermieri 
28.05.2014     
   
1 2 »»