Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM

Noutățile CNPM

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă
 Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova urează Crăciun fericit și La Mulți Ani membrilor, colegilor, partenerilor!Să aveți parte de sărbători cu pace în case, liniște în suflete și clipe magice alături de cei dragi!Sănătate și realizări marcante în anul
25.12.2019     
Prima întrunire din ciclul destinat revizuirii Clasificatorului Ocupațiilor
Astăzi, 20 decembrie curent am desfășurat prima întrevedere cu reprezentanți ai departamentelor resurse umane din cîteva întreprinderi-membre și partenere pentru a pune în discuție sugestii de revizuire a Clasificatorului Ocuapațiilor.Cu suportul GIZ vom organiza 15 ședințe de lucru cu membrii
20.12.2019     
   
Ședința de totalizare a Consiliului Confederației
Urăm bun venit în familia noastră Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova și Biroului Asociat de Avocați Cărare Viorica&Partners.În cadrul șediței Consiliului din 19.12.2019 au fost aprobate cererile de aderare ale acestor două entități, au fost discutate principalele realizări și activități ale Direcției executive ale Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, a fost aprobat bugetul și stabilite prioritățile pentru anul 2020.Vom depune eforturi și în continuare pentru promovarea consecventă a intereselor membrilor și soluționarea
19.12.2019     
Amendamentele de modificare a Codului Muncii discutate în cadrul unei ședințe la Ministerul de resort
Urmare a avizului negativ din partea Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător, la 12 decembrieîn cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost convocată o ședință de lucru pentru a discuta amendamentele la Codul Muncii în vederea
13.12.2019     
   
O nouă platformă menită să impulsioneze dialogul cu autoritățile a fost creată pe lîngă Parlamentul Republicii Moldova
La 10 decembrie curent a avut loc ședința de constituire a Platformei consultative a reprezentanților societății civile pe lângă Parlamentul Republicii Moldova.  Din partea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova a participat Dl Leonid Cerescu, președinte.În debutul ședinței participanții
11.12.2019     
   
A fost lansat un nou serviciu - instruire în domeniul relațiilor de muncă
La 5 decembrie curent în cadrul Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova a fost lansat un nou serviciu - instruire în domeniul relațiilor de muncă.
06.12.2019     
Priorități și subiecte de interes mediului de afaceri discutate pe platforma Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru
La 4 decembrie curent, Directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, a participat la prima ședință plenară a Consiliului Economic, prezidată de domnul Ion Chicu, în calitate de Prim-ministru.La ședință au mai participat ministrul Economiei și Infrastructurii,
05.12.2019     
   
Politici și probleme discutate în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
La 02 decembrie, urmare a inițiativei Direcției executive, membrii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova au avut o întrevedere cu Doamna Viorica Dumbrăveanu, Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În cadrul întrevederii au fost discutate cele mai strigente
03.12.2019     
Au demarat negocierile pentru modificări la Codul Muncii
La 14 decembrie curent, grupul de lucru tripartit, constituit pentru negocieri de modificări la Codul Muncii s-a întrunit în ședință pentru a pune în discuție propunerile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Acestea pot fi găsite mai jos, iar sugestiile,
18.12.2018     
   
Raportarea statistică și procesul de simplificare a acesteia în vizorul CNPM
Urmare a ședinței membrilor Biroului permanent al CNPM cu Domnul Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova, care a avut loc la 11 decembri curent, una din problemele abordate se referea la raportarea statistică
18.12.2018     
Dialogul mediului de afaceri cu Guvernul în ascensiune
La 11 decembrie curent, membrii Biroului permanent ai Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova au avut o întrevedere cu Domnul Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova, însoțit de consilieri și alți membri ai cabinetului de Miniștri. În cadrul acestei întrevederi
12.12.2018     
   
Stop inițiativei Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale de majorare a tarifelor pentru serviciile prestate
Membrii Grupului de lucru al Comisiei de Stat pivind reglementarea activității de întreprinzător, întruniți în penultima sa ședință au respins inițiativa Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale de majorare a tarifelor pentru serviciile prestate.Necesitatea de majorare și introducere a unor tarife
06.12.2018     
CNPM susține subvenționarea creării locurilor de muncă
CNPM salută intenția  Guvernului de stimulare a activității economice din țară și de creare a noi locuri de muncă.Recent, executivul a aprobat un regulament privind subvenționarea creării locurilor de muncă. Regulamentul stabilește mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din
29.12.2017     
   
Evoluție aparent pozitivă a PIB în 9 luni ale anului – consecință a consumului finanțat din remiteri
 În conformitate cu datele statistice, în trimestrul III al anului PIB-ul țării a crescut cu 5,9% în serie ajustată sezonier față de trimestrul III al anului trecut și cu 3,6% față de trimestrul II al anului curent.Tradițional, în trimestrul III
19.12.2017     
   
Competitivitatea redusă din mediul bancar național, discutată cu conducerea BNM
Pe durata zilei de 11 decembrie curent a avut loc ședința dintre conducerea BNM și reprezentanții CNPM. Ședința în cauză este deja a doua organizată pe durata ultimilor luni, fapt care denotă deschiderea conducerii BNM față de mediul de afaceri,
12.12.2017     
Evoluția investițiilor în active imobilizate indică asupra unor condiții neprielnice în economia națională
Pe durata primelor 9 luni ale anului curent, valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 11113,4 mil. lei (în preţuri curente), sau  în creştere cu 2,4% (în preţuri comparabile) în raport cu aceeași perioadă a anului precedent. Investițiile în imobilizări
11.12.2017     
   
Opțiuni de reevaluare a rolului salariului minim în economia națională
În studiul de formulare a opțiunilor de politici publice, publicat recent de către Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, au fost analizate unele aspecte vizând rolul salariului minim în economiile moderne. Concluziile studiului fac referință la importanța aplicării instrumentului
03.12.2017     
CNPM susține Guvernul în retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern
În cadrul ședinței de Guvern din 21 decembrie curent pe ordinea de zi s-a regăsit subiectul cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern, care a fost susținut
22.12.2016     
   
Ședința Consiliului de Conducere CNPM
La 15 decembrie curent a avut loc ședința ordinară a Consiliului de Conducere CNPM, în cadrul căreia s-au discutat mai multe subiecte. A fost prezentat spre aprobare raportul de activitate a direcției executive pentru a. 2016, raportul privind excutarea
20.12.2016     
Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective
La 2 decembrie curent, conforma deciziei Biroului executiv, partenerii sociali s-au întrunit în ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective în cadrul căreia s-au discutat urmatoarele subiecte:     Examinarea situaţiei din sistemul de achiziţii publice.     Ехaminarеa situaţiеi în  сazul înstrainării
05.12.2016     
   
Întrevederea Reprezentanților CNPM cu Dl Ion Prisăcaru
 La cererea Consiliului de conducere în data de 28 12 2015 a avut loc întrevederea membrilor CNPM  cu conducerea Inspectoratului Fiscal principal de Stat în frunte cu dl. Ion Prisăcaru. Aceasta întrevedere a fost dictată de obiectivele impuse IFPS de
30.12.2015     
Întrevederea Confederaţiei Naţionale a Patronatului cu Ion Sturza
 Astăzi, 28 decembrie 2015, a avut loc întrevederea D-lui Ion Sturza, candidatul desemnat la funcţia de Prim-ministru al Republicii Moldova cu membrii şi conducerea Confederaţiei Naţionale a Patronatului din RM. Participanţii au avut un schimb de opinii asupra modalităţii de conlucrare
30.12.2015     
   
Declaraţia Consiliului de Conducere CNPM
Economia în asediu politic  [Criza politică generată de ambiţiile politicienilor a agravat situaţia economică a ţării şi tergiversează reformele necesare societăţii în special cele destinate mediului de afaceri. Numirea unui Guvern ar pune capăt instabilităţii existente şi ar canaliza eforturile întregii
24.12.2015     
Şedinţa Consiliului de Conducere CNPM
La data de 22 decembrie curent, cu începere de la ora 10.00, în sala de conferinţe din str. N. Iorga, 21,  Direcţia executivă CNPM convoacă şedinţa de totalizare a activităţii pe anul curent cu următoarea ordine de zi:   
10.12.2015     
   
Felicitări
 Stimaţi membri, agenţi economici  Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova Vă adresează sincere urări de bine, sănătate şi prosperitate. Vă dorim un An Nou marcat de realizări frumoase în activitatea pe care o desfăşuraţi, bogat în aspiraţii
29.12.2014     
Zece organizaţii patronale regionale au fost create începând cu anul 2011
Zece organizaţii patronale regionale au fost create în Republica Moldova începând cu 2011, anul lansării proiectului „Dialogul social local pentru o mai bună guvernare a pieţei muncii în Republica Moldova" , implementat de către Confederaţia Naţională a Patronatului (CNPM), în
19.12.2014     
   
Conferinţă de încheiere a proiectului
 Joi, 18 decembrie, cu începere de la ora 11.00 în incinta Palatului Republicii (adresa: mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 16, Sala de Conferinţe, et. 2) Confederaţia Naţională a Patronatului va organiza şi desfăşura lucrările Conferinței naționale de încheiere a proiectului
15.12.2014     
Felicitări cu anul nou
 Stimatimaţi agenţi economici Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă,  Vă adresează nsincere urări de bine, sănătate şi prosperitate. Vă dorim un An Nou marcat de realizări frumoase în activitate pe care o desfăşuraţi, bogat în
27.12.2013     
   
1 2 »»