aa

Prima pagină   »  Calendar   »  Evenimente » Ședința Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător
31
07.2019
Ședința Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător
255 Accesări  
   

Următoarele subiecte și proiecte de acte normative cu impact asupra activității de întreprinzător se vor discuta de către membrii Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător în cadrul ședinței din 31 iulie curent:

1. Examinarea proiectului de Ordin referitor la aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii de vămuire la domiciliu, elaborat de Serviciul Vamal.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 3 iulie curent, procesul-verbal nr.13/ 

2. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de formare a tarifelor pentru serviciile de rețea, elaborat de Agenția Relații Funciare și Cadastru. 

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial  pozitiv în ședința GL din 20.03.2019, procesul-verbal nr.6/ 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase și a proiectului de lege propriu-zis, elaborate Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

4. Examinarea proiectului Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 10 iulie curent, procesul-verbal nr.14/ 

5. Examinarea proiectului Normelor de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 10 iulie curent, procesul-verbal nr.14/

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.                

7. Examinarea demersului Termoelectrica S.A. referitor la Analiza impactului de reglementare la proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice și la proiectului Metodologiei propriu-zise, elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.