aa

Prima pagină   »  Calendar   »  Evenimente » Ședința Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător
13
03.2019
Ședința Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător
223 Accesări  
   

Grupul de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător, format din membrii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, experți și reprezentanți ai Ministerelor se întrunesc în ședință ordinară, în cadrul căreia vor pune în discuții subiecte cu impact asupra activității mediului de afaceri. La ședința din 13.03.2019 se vor dezbate următoarele:

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere și a proiectului propriu-zis, elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

2. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la stabilirea cadrului instituțional necesar și a unor măsuri pentru producerea și plasarea pe piață a produselor cu denumiri de origine protejate, cu indicații geografice protejate și  a specialităților tradiționale garantate, elaborată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

/ Notă : AIR a fost examinată și avizată parțial pozitiv în ședința GL din 27.02.2019, procesul-verbal nr.4/

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a Unităților de formare profesională a conducătorilor de autovehicule și a Unităților de formare profesională a transportatorilor rutieri, elaborată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la promovarea etică a medicamentelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.944/2018 și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin cu privire la instalarea sistemului de supraveghere video la antrepozitele vamale, elaborată de Serviciul Vamal.

6. Examinarea repetată proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 974 din 15.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, elaborat de Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal).

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitiv în ședința GL din 19.12.2018, procesul-verbal nr.34/

7. Examinarea la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.348 din 26 mai 2014, elaborată de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. 

/ Notă : AIR a fost examinată și avizată parțial pozitiv în ședința GL din 27.02.2019, procesul-verbal nr.4/

8. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor și procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Republica Moldova în cadrul unei abordări echilibrate și a proiectului de hotărîre propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.