aa

Prima pagină   »  Calendar   »  Evenimente » Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător
15
08.2018
Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător
210 Accesări  
   

La 15 august curent, cu incepere de la ora 14.00 membrii Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător se va întruni în ședință ordinară în cadrul căreia se vor discuta următoarele subiecte:

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Regulamentului cu privire la dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic și a proiectului Regulamentului propriu-zis, elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

2. Examinarea proiectului Metodologiei de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitiv  în ședința GL din 04.07.2018, procesul-verbal nr.20/

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Codului transport feroviar, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea 57/2006; Legea 1100/2000), elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

5. Examinarea proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale, elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

 

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală referitor la modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea măsurărilor în domenii de interes public și a proiectului de Hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.